PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác bảo trợ xã hội
Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tới các đối tượng yếu thế bằng nhiều chính sách đặc thù.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm và trao quà cho các đối tượng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội
tổng hợp tỉnh nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật (3/12/2023)

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Dương Bằng Giang cho biết, một trong các nhiệm vụ quan trọng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là triển khai hiệu quả công tác bảo trợ xã hội để góp phần bảo đảm đời sống Nhân dân. Quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được triển khai đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời và minh bạch.

Thực hiện các quy định của pháp luật, tỉnh Bắc Kạn đã chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện kịp thời, đầy đủ. Cụ thể, trong năm 2023 đã thực hiện chi trả trợ cấp cho hơn 15.000 người gồm trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng; người đơn thân nghèo đang nuôi con; người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn và một số đối tượng khác với số tiền hơn 48 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc cho 62 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi và 2.006 hộ gia đình đang trực tiếp chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng. Tổ chức hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán cho 1.280 hộ với 4.109 khẩu, số lượng gạo 61.635 kg; hỗ trợ dịp giáp hạt và thiếu đói do thiên tai cho 1.994 hộ với 7.129 nhân khẩu, số lượng gạo 106.935 kg.

Trong năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành cập nhật dữ liệu 17.413 đối tượng bảo trợ xã hội vào hệ thống misposasoft.molisa.gov.vn; thực hiện giải quyết liên thông điện tử thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức rà soát 20.030 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội để triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt. Đồng thời thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Kạn trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử kịp thời, đúng hạn; đề nghị Sở Tư pháp xem xét tìm gia đình thay thế cho 8 trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh; cho ý kiến kéo dài thời gian nuôi dưỡng chăm sóc 2 đối tượng được tiếp nhận khẩn cấp vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Trẻ thiệt thòi tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh ngày càng được chăm lo tốt hơn

Theo Giám đốc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nông Anh Tú, hiện đơn vị đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 70 đối tượng bảo trợ xã hội gồm người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, đơn vị còn tập trung tuyên truyền pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến đối tượng biết, đối chiếu với quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình; cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý, chăm sóc các đối tượng khuyết tật tại gia đình.

Cùng với đó, cán bộ, nhân viên của đơn vị luôn chú trọng việc chăm sóc cho phù hợp với từng đối tượng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cụ thể như với trẻ em, ngoài việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản về mặt vật chất, đơn vị đã làm tốt công tác tìm hiểu, thăm nắm tâm tư nguyện vọng của trẻ (về tình cảm; nhu cầu được vui chơi giải trí; được học tập, rèn luyện; nhu cầu được tôn trọng…). Với người cao tuổi, do phần lớn sức khỏe yếu, trí nhớ giảm sút, tư duy kém linh hoạt hơn nên cán bộ, nhân viên của đơn vị đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, thường xuyên trò chuyện động viên, cổ vũ, khích lệ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo trợ xã hội, thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về thay đổi phương thức chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; thực hiện tốt việc hỗ trợ đối tượng mở tài khoản, thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản của đối tượng và xác thực thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định./.

Thu Trang