PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/05/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nguyên Phúc (Bạch Thông) xây dựng nông thôn mới
Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2025, xã Nguyên Phúc sẽ về đích trong xây dựng nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh phát huy sức mạnh nội lực, xã Nguyên Phúc cũng cần nhiều hơn sự hỗ trợ của cấp, ngành chức năng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Người dân xã Nguyên Phúc được hỗ trợ thực hiện Dự án chăn nuôi trâu sinh sản

Là gia đình thuần nông nhưng gia đình anh Lý Đức Ninh lại ít ruộng đất, không có công việc ổn định nên trong nhiều năm gia đình anh Ninh thuộc diện hộ nghèo của thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc. Năm 2017, xã Nguyên Phúc triển khai Dự án chăn nuôi trâu cái sinh sản, Ban lãnh đạo thôn Nà Rào đã lập danh sách vận động gia đình anh Ninh và một số hộ dân khác cùng tham gia. Với số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ từ Dự án, anh Ninh bỏ thêm 5 triệu đồng mua được 1 con trâu cái sinh sản. Có được “đầu cơ nghiệp”, vợ chồng và hai con của anh Ninh rất vui mừng, dành nhiều công sức để chăm sóc. Từ 1 con trâu cái giống ban đầu, đến nay gia đình anh Ninh đã có tất cả 3 con trâu với giá trị khoảng 80 triệu đồng. Nuôi trâu sinh sản là cách gia đình anh Ninh đã thoát khỏi diện hộ nghèo của thôn. Cùng thực hiện nuôi trâu sinh sản, trong thôn còn có hộ bà Lường Thị Ngọc, hộ ông Lường Đức Bảy và hộ bà Triệu Thị Bình cũng đã thoát nghèo.

Không chỉ nuôi trâu sinh sản, từ năm 2017 đến nay, các hộ dân thôn Nà Rào cũng tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế khác do cấp trên hỗ trợ như: Dự án trồng bưởi da xanh, Dự án chăn nuôi gà thịt… Nhờ phát huy nguồn vốn đầu từ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, kết hợp với khai thác tiềm năng, thế mạnh từ đồi rừng đã góp phần nâng cao thu nhập và giúp nhiều hộ trong thôn thoát nghèo. Đến nay, thôn Nà Rào còn 17 hộ nghèo trên tổng số 95 hộ dân, giảm 6 hộ so với năm trước. Do là thôn điểm về xây dựng nông thôn mới nên Nà Rào được cấp trên tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa. Riêng năm 2020, kinh phí thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới ở Nà Rào là 200 triệu đồng, trong đó mua sắm trang thiết bị nhà họp thôn 30 triệu đồng, thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm 170 triệu đồng. Đến nay, thôn Nà Rào đã hoàn thành được 14/16 tiêu chí, phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2022.

Giai đoạn 2016 - 2020, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước là 5,3 tỷ đồng, xã Nguyên Phúc đã huy động sự đóng góp của người dân để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Hầu hết các công trình giao thông, nhà văn hoá tại các thôn đều được người dân ủng hộ, hiến đất, đóng góp công sức để xây dựng. Nhờ đó, việc giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí. Trong 5 năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phát triển, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, kênh mương, nhà văn hoá xã, nhà văn hoá thôn được xây dựng tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của Nguyên Phúc.

Riêng năm 2020, xã đầu tư xây dựng 3 tuyến đường là đường liên thôn Pác Thiên - Nà Lốc với số vốn 1 tỷ đồng; tuyến đường giao thông thôn Khuổi Bốc đoạn nối tiếp với số vốn 1,2 tỷ đồng; tuyến Nam Yên - Nà Muồng với số vốn 2,23 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của xã (lúa, ngô, chăn nuôi lợn, gà ...). Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tiểu học tiếp tục được duy trì. Đến nay, xã Nguyên Phúc đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 5 tiêu chí so với năm 2015.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc Hoàng Minh Hảo cho biết, được sự chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy địa phương, công tác xây dựng nông thôn mới thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt những kết quả nhất định trên nhiều nội dung. Tuy nhiên, chất lượng và số tiêu chí nông thôn mới tại Nguyên Phúc hiện còn thấp, việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) thấp so với yêu cầu; vốn huy động trong dân hạn chế. Đời sống kinh tế của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, chưa có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả… Để khắc phục hạn chế trên, trước hết, xã xác định rõ những tiêu chí cụ thể của từng năm theo phương châm “dễ làm trước” để giao trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức, từng thôn. Năm 2021, Nguyên Phúc sẽ tập trung thực hiện và phấn đấu hoàn thành tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, tiêu chí môi trường. Cùng với phát huy sức mạnh nội lực, địa phương cũng mong nhận được nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên để Nguyên Phúc về đích trong xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Thu Trang