PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 02 ngày, từ 04 - 05/8/2020, huyện Pác Nặm đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải phát biểu tại Đại hội (Ảnh: baobackan.org.vn)

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân huyện Pác Nặm đã thực hiện đạt và vượt 42/54 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Nhờ đó, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển ổn định, thu nhập bình quân đến nay ước đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 04 triệu đồng/người/năm so với năm 2015; thu ngân sách tăng bình quân 25,9%/năm; giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp đến nay ước đạt 420 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2015; cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế gia trại có sự chuyển dịch tích cực; bình quân lương thực đạt 590kg/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ hơn 50% xuống còn 35%...

Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư. Đến nay, 85% tuyến đường huyện đã được cứng hóa; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã và giao thông luôn được thông suốt; 80% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn, tăng 21% so với năm 2015; 85,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, đạt 95% mục tiêu Nghị quyết, tăng 5,6% so với năm 2015; số trường đạt chuẩn quốc gia là 06 trường, trong đó được đầu tư xây mới 03 trường; 10/10 trạm y tế xã được xây dựng và duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế xã…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục được duy trì; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai thực hiện; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hệ thống chính trị được quan tâm, kiện toàn, lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025 như: Phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt 800 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 15 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm; đến năm 2025, số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn huyện đạt 13 tiêu chí, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới 03 xã; tỷ lệ lao động nghề đạt 25% trở lên; tạo việc làm cho 1.000 lao động/năm, trong đó tạo việc làm mới cho trên 400 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 3%/năm.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV; đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Pác Nặm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện tiếp tục vượt qua những khó khăn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng chung tay để đưa Pác Nặm sớm thoát khỏi huyện nghèo của tỉnh; phát huy những thế mạnh của địa phương để thực hiện thành công mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trong đó tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội 
(Ảnh: baobackan.org.vn)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Nguyễn Đình Điệp, Đào Duy Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Hoàng Văn Cầm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa IV./.

Thu Cúc