PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn thực hiện việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể
UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể (đoạn thuộc thành phố Bắc Kạn).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Kế hoạch, với chiều dài đoạn tuyến của Dự án thuộc địa phận thành phố Bắc Kạn khoảng 4,5 km, vị trí thu hồi đất thuộc địa bàn phường Sông Cầu và xã Dương Quang, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 133.523,8 m2; dự kiến có khoảng 132 hộ cá nhân và tổ chức thuộc đối tượng bị ảnh hưởng.

Kế hoạch đã đưa ra lộ trình, tiến độ cụ thể trong việc thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho người bị thu hồi đất; việc lập chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; thẩm định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án…/.

Bích Huệ