PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả nhất định.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020  với mục tiêu tổng quát: Tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em.

Với mục tiêu thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1235/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch chung của UBND, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em, hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trong trường học nhằm nâng cao nhận thức; cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.112 buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trong trường học cho trên 30.000 đại biểu tham dự là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên và trẻ em về các kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em…

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho cán bộ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là người làm công tác bảo vệ trẻ em các cấp, giáo viên, cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách Đội, cha mẹ và trẻ em, tỉnh đã tổ chức được 680 lớp tập huấn cho trên 8.000 đại biểu tham dự là cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em; tổ chức tập huấn cho trên 500 cán bộ đoàn, anh chị phụ trách thiếu nhi cốt cán trên địa bàn dân cư với các nội dung tập huấn liên quan đến các kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em. Ngoài ra, Hội Đồng đội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học với sự tham gia của 210 học viên là giáo viên Tổng phụ trách đến từ 8/8 huyện, thành phố giúp đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách tăng cường rèn luyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nhằm xây dựng công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

 Tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công 04 lần “Diễn đàn trẻ em” cấp tỉnh với 271 trẻ em tham dự. Đối với cấp huyện có 06/08 huyện, thành phố tổ chức “Diễn đàn trẻ em” với 1.234 trẻ em tham dự và 07/122 xã tổ chức “Diễn đàn trẻ em” với 460 trẻ em tham dự với các chủ đề như “Tác động của mạng xã hội đối với trẻ em”, “Trẻ em với vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, “Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”, “Chung tay vì trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số”. Trẻ em tham dự Diễn đàn được tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ, thảo luận nhóm để đưa ra các thông điệp, khuyến nghị; được giao lưu, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội về các vấn đề mà trẻ em quan tâm.


Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 04 "Diễn đàn trẻ em" cấp tỉnh

Để trẻ em được tham gia ý kiến vào các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến trẻ em, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến trẻ em trong trường học thông qua phiếu hỏi, mạng xã hội liên quan đến các nội dung: Xây dựng nội quy nhà trường, các hoạt động ngoại khoá của nhà trường, hoạt động Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, việc tổ chức các hoạt động hè an toàn lành mạnh cho trẻ, tác hại của dịch Covid-19 đến việc học tập của trẻ....

Từ năm 2016 đến nay, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì và phát triển được nhiều câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ trong trường học nhằm giúp cho trẻ em được trang bị kiến thức, kỹ năng để trẻ em phát triển toàn diện như: Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; CLB Võ cổ truyền, đàn tính Sli lượn; CLB cầu lông, CLB bóng bàn; CLB bóng chuyền; CLB vũ điệu xanh; CLB tiếng Anh, CLB Văn học… thu hút hơn 10.000 trẻ tham gia. Ngoài ra, Tổ Chức Childfund Việt Nam tại Bắc Kạn triển khai dự án “Em muốn làm thủ lĩnh” tại 6 xã của huyện Na Rì và 03 xã của huyện Bạch Thông, mỗi xã thành lập 01 câu lạc bộ thực hiện quyền tham gia của trẻ em, mỗi câu lạc bộ thu hút từ 20 - 60 trẻ em tham gia.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng đã duy trì được 25 chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện trong nhà trường như: Thùng rác nhỏ ý nghĩa lớn, vườn rau của em, trồng rau gây quỹ lớp, vườn cây thuốc nam, nhảy dân vũ…. Thông qua các hoạt động trên đã thúc đẩy sự sáng tạo, đoàn kết của trẻ và góp phần thực hiện tốt quyền tham gia của trẻ em trong nhà trường.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhưng kết quả nhất định. Nhận thức của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của các bậc cha mẹ và cộng đồng dân cư về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em được nâng lên. Nhiều trẻ em được tham gia vào các hoạt động mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương tạo điều kiện cho trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và được bày tỏ quan điểm, ý kiến nguyện vọng của mình; được tham gia đề xuất các ý kiến để xây dựng các chính sách phù hợp với trẻ em và chia sẻ những kinh nghiệm hay trong học tập, trong cuộc sống để rèn luyện bản thân.

Quyền tham gia của trẻ em là một trong bốn nhóm quyền quan trọng của trẻ em được quy định trong Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (sống còn, phát triển, bảo vệ, tham gia).

Trong đó, quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em bao gồm: Quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, quan điểm riêng của mình về các vấn đề về trẻ em; quyền được người lớn lắng nghe và phản hồi các kiến nghị, ý kiến của mình; quyền được tham gia vào quá trình ra quyết định; quyền được kết giao, được thành lập hoặc tham gia các nhóm, hiệp hội và tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh, phù hợp.

 

Hương Dịu