PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn Đảng bộ quyết tâm vững bước vào nhiệm kỳ mới
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đánh dấu chặng đường phát triển mới của Bắc Kạn với những mục tiêu, yêu cầu cao hơn, toàn diện, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh tham quan gian hàng các sản phẩm OCOP của thành phố Bắc Kạn

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Thực hiện đúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong quá trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Bắc Kạn đã lựa chọn, chuẩn bị nhân sự một cách kỹ lưỡng, chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu. Toàn Đại hội và từng đại biểu đều quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai, đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch, tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao. Đại hội cũng thể hiện nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.


Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII

Trên tinh thần đó, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đức, có tài, có uy tín trong công việc và trong cuộc sống để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 47 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cũng đã tín nhiệm bầu 16 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin tưởng rằng, các đồng chí trong Đoàn đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công chung của Đại hội, đồng thời trực tiếp tiếp thu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị sẽ cùng các cấp uỷ đảng tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã dành nhiều tâm huyết thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đây thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng như kết quả, kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đại hội trước đây; là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và khát vọng của Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Với tinh thần vì Bắc Kạn ngày càng phát triển, 345 đại biểu đại diện cho hơn 35 nghìn đảng viên toàn tỉnh đã nhất trí thông qua 19 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025. Điều này một lần nữa được Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh trong bài diễn văn bế mạc Đại hội: "Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang của tỉnh quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu “Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản và dược liệu. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.


Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã kết thúc tốt đẹp, thành công về mọi phương diện, lan tỏa được khí thế phấn khởi, tin tưởng để toàn Đảng bộ vững bước vào nhiệm kỳ mới, quyết tâm hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, cùng nỗ lực cố gắng, tiếp tục đóng góp tâm sức, trí tuệ để xây dựng Bắc Kạn phát triển, cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh