PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Toàn văn Bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chiều 28/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bế mạc. Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,

Thưa Đại hội!

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc; với tinh thần đoàn kết, dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến thời điểm này, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII với 47 đồng chí tiêu biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội vừa quyết nghị. Ban Chấp hành bầu đồng chí Hoàng Duy Chinh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phương Thị Thanh, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Lê Dược Trung giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã tín nhiệm bầu 16 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tiêu biểu cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đại hội tin tưởng rằng, các đồng chí trong đoàn đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần vào thành công chung của đại hội, đồng thời trực tiếp tiếp thu chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng để ngay sau khi trở về địa phương, đơn vị sẽ cùng các cấp uỷ đảng tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Thưa Đại hội!

Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cũng như kết quả, kinh nghiệm của những nhiệm kỳ đại hội trước đây; là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn và khát vọng của Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: “Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản và dược liệu. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những kết quả nêu trên, đến giờ phút này, Đại hội xin báo cáo với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội không chỉ là kết quả, công sức, trí tuệ của 345 đại biểu chính thức dự đại hội mà còn là công sức, trí tuệ và sự tâm huyết của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong suốt thời gian qua.

Tại diễn đàn trọng thể này, Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ tỉnh trong nhiều năm qua. Ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và tham gia góp ý, giúp đỡ, góp phần quan trọng vào sự thành công của đại hội.

Đại hội xin bày tỏ tình cảm tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương do bận công việc không tới dự đại hội đã gửi thư, điện và hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự, theo dõi và động viên đại hội:

- Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

- Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa an Nhân dân tối cao.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Dân tộc Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu I, các địa phương bạn, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục có liên quan của các ban, bộ, ngành Trung ương đã về dự, theo dõi đại hội.

Xin cảm ơn các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại biểu lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đóng góp quý báu, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin và tuyên truyền kịp thời về đại hội.

Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, nhân viên phục vụ đã làm việc tận tụy, trách nhiệm góp phần vào thành công của đại hội.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu khách quý đã góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, thành công.

Kính thưa Đại hội!

Với niềm tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được và sự thành công tốt đẹp của đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XII. Với truyền thống đoàn kết, cách mạng của quê hương Bắc Kạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả nghị quyết và 04 chương trình trọng tâm mà đại hội đã quyết nghị; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh nhà hãy đồng tâm, nhất trí, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên từ nội lực của tỉnh; đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong niềm vui, phấn khởi trước thành công của đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xin kính chúc các vị đại biểu, quý khách cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!