PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020
Chiều 29/12/2020, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Dược Trung - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, năm 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực triển khai, quán triệt và thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch toàn khóa.

Việc quán triệt, triển khai các văn bản quy định của Trung ương được thực hiện đầy đủ. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động ban hành và tham mưu giúp cấp ủy ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, đồng thời hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các cuộc kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cơ bản thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, chất lượng và dần đi vào nền nếp. Nhiệm vụ giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện cơ bản đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan trong thẩm định nhân sự phục vụ công tác cán bộ của cấp ủy, nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, cho ý kiến phương án nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Công tác xây dựng ngành được cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp coi trọng, kịp thời kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra khi có biến động hoặc còn khuyết, thiếu; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm tốt công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện đầy đủ việc thông cáo báo chí sau các kỳ họp, bước đầu thu hút được sự quan tâm, theo dõi, đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 còn một số hạn chế: Việc triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát vào thời điểm đầu năm chưa đạt tiến độ theo kế hoạch; một số cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng chưa kết hợp kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2021, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa mà cấp ủy đã đề ra và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy năm 2021. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, phải thường xuyên sát sao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ quan, đơn vị, địa phương. Ủy ban kiểm tra các cấp làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải xác định công tác kiểm tra giám sát là việc làm thường xuyên, liên tục, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”, ưu tiên những lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, vấn đề dễ nảy sinh tiêu cực; thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đúng tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng…/.

Hương Dịu