PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND huyện Pác Nặm trời kiến nghị của cử tri Ma Văn Va, thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm
Giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, UBND huyện Pác Nặm có Công văn số 114/UBND-VP trả lời cử tri Ma Văn Va, thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Ma Văn Va, thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm đề nghị: “Cách đây 10 năm có chương trình xây dựng lớp học ở Phân trường Khâu Tèng, thôn Hồng Mú, xã Giáo Hiệu. Hiện nay, tôi chưa được thanh toán tiền công, tiền vật liệu xây dựng lớp học đó. Đề nghị chính quyền địa phương xem xét giúp đỡ, giải quyết”.

UBND huyện Pác Nặm trả lời như sau:

Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện Pác Nặm đã giao UBND xã Giáo Hiệu kiểm tra, xác minh, giải quyết. UBND xã Giáo Hiệu đã gặp gỡ, làm việc với ông Ma Văn Va - thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu để nắm các nội dung có liên quan đến nội dung kiến nghị và đề nghị ông Va cung cấp các tài liệu, giấy tờ có liên quan, tuy nhiên, đến thời điểm ngày 20/12/2022, cử tri không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến nội dung kiến nghị cho UBND xã; đồng thời quá trình xác minh các thành phần có liên quan tại thời điểm xây dựng Phân trường Hồng Mú thì điểm trường này đã được xây dựng cách đây khoảng 20 năm (công trình đã được thực hiện từ năm 2002 đến năm 2003), đến thời điểm hiện nay cử tri mới có ý kiến đề nghị giải quyết vụ việc, hiện nay, UBND xã Giáo Hiệu không có căn cứ, cơ sở để xem xét giải quyết cũng như đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết ý kiến của cử tri Ma Văn Va.

Qua kiểm tra, rà soát của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đối với công trình Phân trường Khâu Tèng, thôn Hồng Mú, xã Giáo Hiệu, công trình đã được đầu tư rất lâu, hồ sơ lưu trữ của công trình không có nội dung liên quan đến việc nhà thầu thi công thuê khoán ông Va, đồng thời nhà thầu thi công công trình đã rất lâu không còn thực hiện các gói thầu trên địa bàn huyện Pác Nặm, hiện nay không liên hệ được với nhà thầu, do đó không có căn cứ để hỗ trợ giải quyết theo ý kiến của cử tri Ma Văn Va./.

Dương Thái