PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/05/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư lưu trữ tại Bắc Kạn
Chiều 28/5, đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Đảng của tỉnh Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung, lộ trình theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm an toàn thông tin mạng và số hóa tài liệu giai đoạn 2021- 2025.

Công tác xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin và cập nhật, khai thác dữ liệu số hóa; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; công tác xây dựng, ban hành, áp dụng các quy định, quy trình, quy chế về quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật, xử lý thông tin điện tử trên các hệ thống thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được chú trọng.

Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc để xử lý và gửi, nhận văn bản với các ban Đảng Trung ương; 100% văn bản (không có nội dung mật) đi, đến đã được xử lý, gửi, nhận và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử có sử dụng chữ ký số. Trung tâm dữ liệu của Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, xây dựng theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung theo quy định của Văn phòng Trung ương Đảng. Duy trì hoạt động thường xuyên 8 hệ thống thông tin, dữ liệu, phần mềm dùng chung của Đảng.

Cùng với đó, công tác văn thư lưu trữ được quan tâm, chưa để xảy ra lộ lọt thông tin bí mật nhà nước. Công tác lập hồ sơ công việc, thu thập tài liệu, chỉnh lý tài liệu, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu, số hóa tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu còn chậm, chưa đồng bộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, không đủ tài nguyên để triển khai các hệ thống thông tin, dịch vụ, ứng dụng dùng chung của Đảng trong thời gian tới. Thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng đa số đã lạc hậu. Một số phần mềm Trung ương chuyển giao chưa hoàn thiện gây khó khăn cho việc triển khai tại địa phương. Nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu và yếu.

Dịp này, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn đề xuất Văn phòng Trung ương Đảng quan tâm, xem xét và có ý kiến với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu xây dựng, tạo lập các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung như quản lý văn bản và điều hành; kho lưu trữ điện tử; tra cứu và khai thác thông tin điện tử; quản lý tài chính, tài sản… để thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Xây dựng các phần mềm, hệ thống thông tin chuyên ngành xây dựng và thử nghiệm hoàn chỉnh triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở…

Đối với công tác văn thư, lưu trữ, đề nghị thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo, ứng dụng công nghệ thông tin về công tác văn thư, lưu trữ ngày càng khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu. Nghiên cứu bổ sung tích hợp các phần mềm gửi nhận văn bản trên internet sang cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng để thuận tiện cho việc số hóa tài liệu lưu trữ trong thời gian tới. Ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về chế độ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại cơ sở... Các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị của Bắc Kạn.


Đ/c Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn được thực hiện tương đối tốt. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị… và đề nghị Tỉnh ủy Bắc Kạn cần quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng chí đưa ra giải pháp để tỉnh nghiên cứu có thể xem xét đầu tư hệ thống chống cháy bằng khí ở phòng máy chủ; mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác văn thư lưu trữ; đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tăng cường công tác quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban xây dựng Đảng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh tiếp thu ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên chỉ ra, đồng thời cho biết Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Đề nghị các đơn vị quan tâm, quản lý tốt hơn nữa các thiết bị, phần mềm lưu trữ. Yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tập huấn sâu cho đội ngũ cán bộ để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư lưu trữ tại đơn vị.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra tại Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy, các thành viên Đoàn công tác đánh giá kết quả đạt được vừa chỉ ra những hạn chế tồn tại, từ đó hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư lưu trữ tại đơn vị./.

Hương Lan