PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn chuẩn bị khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)
Chiều 04/3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Bắc Kạn chuẩn bị cho Lễ khai trương vào chiều ngày 04/3/2021

Đến thời điểm này, hệ thống máy tính phục vụ vận hành Trung tâm IOC đã được UBND tỉnh đã đầu tư đầy đủ. Trong những ngày trở lại đây, UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành cơ sở vật chất để Trung tâm IOC có thể đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện cũng đã cung cấp số liệu và cập nhật số liệu trên hệ thống VNPT LRIS. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp, kết nối dữ liệu từ Trung tâm hành chính công của tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành lên Trung tâm IOC.

Hiện tại, Tập đoàn VNPT đã cơ bản hoàn thành các công việc để Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) có thể đi vào hoạt động ngay sau khi khai trương như: Tư vấn về kỹ thuật, lắp đặt hệ thống hiển thị màn hình ghép, hoàn thành bố trí hạ tầng máy chủ; khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu quản lý, điều hành của UBND tỉnh để thực hiện thu thập số liệu, kết nối dữ liệu; hoàn thành xây dựng hệ thống phần mềm lõi vận hành IOC, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản cho 09 phân hệ quản lý… 

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được xây dựng với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, hướng tới phục vụ người dân được tốt hơn và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững./.

Ngọc Tú