PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn có 2.341 hộ gia đình đã được hỗ trợ nhà ở theo chương trình của Chính phủ
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Kạn đã có 2.341 hộ gia đình người có công và hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, theo Đề án được duyệt và bổ sung, tỉnh Bắc Kạn có 1.593 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh hỗ trợ được 845 hộ, đạt 53,04% kế hoạch. Theo tiến độ triển khai hiện nay, dự kiến trong năm 2020, Bắc Kạn sẽ hoàn thành 100% kế hoạch.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, toàn tỉnh có 1.673 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Trong đó, đối với nguồn ngân sách Trung ương, tổng số hộ theo Đề án được phê duyệt, thẩm tra là 1.339 hộ, đến nay đã hoàn thành hỗ trợ được 1.182 hộ, trong đó làm mới 662 hộ, sửa chữa 520 hộ; đối với nguồn ngân sách địa phương, có 334 hộ được phê duyệt hỗ trợ, đến thời điểm tháng 9/2020, có 314 hộ đã hoàn thành, đạt 94%, 20 hộ còn lại dự kiến hoàn thành xong trong năm 2020.

Mặc dù được thực hiện trong thời gian dài, có giai đoạn khó khăn về nguồn vốn nhưng nhìn chung, việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Quá trình triển khai thực hiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân; việc vận động, hướng dẫn hộ gia đình người có công, hộ nghèo tích cực tham gia cùng Nhà nước và cộng đồng trong việc xây dựng nhà ở cho chính mình đã tạo nên sự chủ động, tự tin để vươn lên của các hộ gia đình…/.

Thu Cúc