PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn tăng 4 bậc Chỉ số cải cách hành chính
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2023) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) vào sáng nay 17/4/2024, tỉnh Bắc Kạn đã có những cải thiện đáng kể về điểm Chỉ số cải cách hành chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ở khối bộ, ngành, Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 89,95%; đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78,03%, thấp hơn 11,92% so với đơn vị dẫn đầu.

Về phía địa phương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cả nước. Đứng cuối bảng là tỉnh An Giang, đạt 81,32%.

Theo kết quả công bố, Chỉ số PAR Index của tỉnh Bắc Kạn đạt 84,24 điểm, tăng 4 bậc, xếp thứ 57 trong bảng xếp hạng toàn quốc (năm 2022 Bắc Kạn đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố).


Chỉ số cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Kạn tăng 44 bậc so với năm 2022, xếp thứ 15 trong cả nước với 99,23 điểm

Một số chỉ số thành phần của tỉnh Bắc Kạn có sự cải thiện đáng kể. Đáng chú ý là Chỉ số cải cách thủ tục hành chính tăng 44 bậc so với năm 2022, xếp thứ 15 trong cả nước với 99,23 điểm. Về tổ chức bộ máy đạt 92,52 điểm, xếp thứ 24. Về Chỉ số cải cách thể chế, Bắc Kạn đạt 93,64 điểm, xếp thứ 32. Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Bắc Kạn xếp thứ 39. Chỉ số công tác chỉ đạo điều hành xếp thứ 46. Chỉ số cải cách chế độ công vụ, Bắc Kạn xếp thứ 47. Về cải cách tài chính công, Bắc Kạn xếp thứ 48. Riêng chỉ số thành phần về tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương còn ở mức thấp, cần phải có sự tập trung cải thiện điểm số.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bắc Kạn phấn đấu mỗi năm tăng 1 bậc Chỉ số cải cách hành chính. Năm 2023 đã tăng 4 bậc thể hiện sự nỗ lực lớn của toàn tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có sự cải thiện tích cực do trong thời gian qua, địa phương đã tích cực đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể, sáng tạo và hiệu quả để tạo chuyển biến, cải cách trong từng lĩnh vực, nhất là thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.


Đội Thanh niên tình nguyện là cán bộ Đoàn, đoàn viên thuộc Đoàn Các cơ quan tỉnh và cán bộ đoàn viên
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân về các dịch vụ công trực tuyến

Việc triển khai đo lường đánh giá Chỉ số cải cách hành chính là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thông qua Chỉ số cải cách hành chính, tỉnh Bắc Kạn xác định được mục tiêu, định hướng, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tiếp theo. Kết quả đánh giá cũng giúp xác định rõ tồn tại, hạn chế, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ và của tổ chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ số SIPAS năm 2023 được đánh giá, đo lường qua mức độ hài lòng của người dân đối với 9 nhóm chính sách công, gồm: Điện sinh hoạt; Trật tự, an toàn xã hội; An sinh xã hội; Giao thông đường bộ; Khám, chữa bệnh; Nước sinh hoạt; Giáo dục phổ thông; Cải cách hành chính; Phát triển kinh tế.

Đối với Chỉ số SIPAS năm 2023 của tỉnh còn đạt thấp, Bắc Kạn sẽ đưa ra các giải pháp hữu hiệu để cải thiện, nâng cao điểm số trong năm 2024. Trong đó tập trung, quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, gắn với các phong trào thi đua; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân./.

Hương Lan