PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm
Sáng 8/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trị Hội nghị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Theo báo cáo kết quả triển khai, xây dựng VTVL, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ quý I/2019, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống VTVL cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Nội vụ cũng đã ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL công chức lãnh đạo, quản lý; 20 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 15 bộ, ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay, các cơ quan, tổ chức hành chính đã xây dựng được 840 vị trí danh mục VTVL; cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng được 31 vị trí; đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng 559 vị trí; cán bộ công chức cấp xã 17 vị trí. Theo đánh giá, việc xây dựng danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay bảo đảm phù hợp với quy định. Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương, theo từng công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Một số bộ, ngành chậm ban hành Thông tư hướng dẫn dẫn đến khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương khi triển khai nhiệm vụ xây dựng VTVL.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện đề án VTVL tại các địa phương; đồng thời đề ra nhiệm vụ cụ thể như đến tháng 3/2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc xây dựng VTVL là nhiệm vụ quan trọng nhằm cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định VTVL theo hướng dẫn thống nhất của bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong hệ thống các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đối với việc xác định VTVL gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để thực hiện đề án hiệu quả, thực chất, đúng quy định. Các địa phương chủ động, linh hoạt trong công tác triển khai, bố trí, sắp xếp; kịp thời có đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm có biện pháp xử lý, điều chỉnh cho phù hợp./.

Thu Trang