PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bạch Thông sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV
Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, với sự quyết tâm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huyện Bạch Thông đã cụ thể hóa và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm có lợi thế để phát triển và đạt được những kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bạch Thông vận động Nhân dân tích cực cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra 37 chỉ tiêu trên 4 lĩnh vực: Kinh tế; văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính; xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và 2 nhiệm vụ trọng tâm, với mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Bạch Thông trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đến nay, Huyện ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch, đề án và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện cũng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị, đề án, quyết định để tổ chức thực hiện một cách toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đặc biệt coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng thời huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm từng cấp, ngành, tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung vào những việc lớn, việc mới, việc khó. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn huyện đã tăng cường đối thoại, kịp thời chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng bảo đảm nghiêm túc, sát hợp thực tế; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra 8 tổ chức đảng và 79 đảng viên; duy trì việc giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và khi có dấu hiệu vi phạm. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền không ngừng nâng lên trên từng lĩnh vực, tập trung vào công tác quản lý, phát huy tiềm năng đất đai, phát triển nông nghiệp, dịch vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác GPMB, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn.

Từ sự tập trung, đồng bộ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp huyện từng bước hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đến hết năm 2021, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,29 triệu đồng; 100% xã có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã được cứng hóa; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt 100%; toàn huyện có 18/32 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP là 20,66%. Đến nay, 100% người dân được tiếp cận các phương tiện nghe, nhìn; 98% hộ dân được sử dụng điện, 95% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo; giải quyết việc làm mới cho lao động đạt 103% kế hoạch giao. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bình đẳng giới, người cao tuổi và phòng chống tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Các cá nhân có nhiều đóng góp cho xã Quang Thuận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện có 3/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Cẩm Giàng, Dương Phong, Quân Hà); 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Quang Thuận); 9 xã đạt từ 11 - 14 tiêu chí và 7/133 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện có 23 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao cấp tỉnh và 44 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký gần 110 tỷ đồng, trong đó có 24 hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012…

Có thể nói, những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang tạo đà vững chắc để Bạch Thông tự tin vững bước, hướng tới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Bạch Thông ngày càng phát triển./.

Thu Trang