PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn
Bộ Y tế vừa có Công văn số 5664/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung Công văn của Bộ Y tế trả lời các kiến nghị sau:

Kiến nghị 1: Đề nghị bổ sung vào khoản 1, Điều 26 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh trường hợp chuyển tuyến “từ tuyến tỉnh lên tuyến trung ương” để giảm bớt khó khăn cho các đối tượng phải chuyển tuyến trên khi quá khả năng điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh.

Kiến nghị 2: Cử tri cho rằng, đơn vị thực hiện giám định thanh quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT), vừa quản lý Quỹ BHYT vừa thực hiện giám định thanh toán là chưa phù hợp. Đề nghị xem xét thành lập cơ quan giám định độc lập để giám sát việc thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ Quỹ BHYT đảm bảo khách quan, minh bạch.

Kiến nghị 3: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành chức năng sớm thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu cách mạng với mức hưởng 100%.

Kiến nghị 4: Đề nghị sửa quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thành “Tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong năm sẽ bằng tổng số chi phí khám chữa bệnh BHYT phát sinh trong năm sau khi hệ thống giám định BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh xác định tính đúng và hợp lý của các hồ sơ bệnh án” để đảm bảo chính xác.

Kiến nghị 5: Đề nghị rà soát và bổ sung, mở rộng danh mục các loại thuốc chữa bệnh được BHYT chi trả để đáp ứng nhu cầu điều trị và đảm bảo quyền lợi, nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh có thẻ BHYT.

Kiến nghị 6: Đề nghị Bộ xem xét tích hợp Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/20214 quy định về phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật thành một văn bản để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuận tiện trong việc tra cứu xây dựng hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2015/TT-BYT ngày 3/4/2015 quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, trong xây dựng danh mục kỹ thuật cần có mã tương đương đầy đủ để thanh toán BHYT.

Kiến nghị 7: Đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn phân tuyến đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phòng khám đa khoa để xác định cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015.

Kiến nghị 8: Đề nghị xem xét, tăng mức phụ cấp trực cho cán bộ y tế tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch do mức chi tại Quyết định này không còn phù hợp, chưa tương xứng với mức độ trách nhiệm, cường độ làm việc của cán bộ y tế tại các cơ sở công lập.

Kiến nghị 9: Đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế theo thẩm quyền được giao để các đơn vị có cơ sở thực hiện.

Kiến nghị 10: Đề nghị chỉ đạo các bộ, ngành quản lý chặt chẽ nội dung quảng cáo về thực phẩm chức năng, tránh tình trạng giá thực phẩm chức năng bị đẩy lên cao.

Kiến nghị 11: Đề nghị sớm ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021 - 2030./.

Thu Cúc (tổng hợp)