PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chủ động truyền thông nâng cao nhận thức về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh
Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giai đoạn 2016 - 2021, Bắc Kạn đã tổ chức 8 hội nghị giới thiệu, triển khai văn bản pháp luật mới, trong đó có các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cải cách tư pháp cho hơn 2.400 lượt người tham dự là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), trong đó chỉ đạo nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách, văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội…

Nhiều đơn vị chủ động triển khai các hoạt động truyền thông về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Điển hình là Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tăng cường công tác truyền thông tại cơ sở thông qua đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý. Duy trì các chuyên mục: “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, “Thông tin tuyên truyền”, “Hỏi - đáp pháp luật” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, thiết lập và vận hành Cổng Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, qua đó thường xuyên cập nhật kịp thời các thông tin pháp luật, tin, bài phản ánh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền tỉnh Bắc Kạn xây dựng và phát sóng chuyên mục “Khách mời trường quay” để trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến Ngày Pháp luật Việt Nam; thực trạng và giải pháp thi hành pháp luật hiện nay trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ tại 69 điểm/62 lượt xã cho 2.582 người tham dự. Phối hợp với UBND cấp xã tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại 202 điểm/201 lượt xã với 8.252 người tham dự…

Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Hội thi Tìm hiểu pháp luật năm 2020
do Sở Tư pháp phối hợp với UBND xã Tân Sơn (Chợ Mới) tổ chức

Tiếp đến phải kể đến là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp thông qua các chuyên đề, chuyên mục. Tiêu biểu như chuyên mục “Tìm hiểu Nghị quyết của Đảng” phát trên sóng truyền hình, thời lượng 5 phút/số, 3 số/tuần, với các tin bài, phóng sự liên quan đến giới thiệu các Chỉ thị, Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thông tư của các bộ ngành và các văn bản chỉ đạo trong cải cách tư pháp. Chuyên mục “Cải cách hành chính” đăng phát với thời lượng 10 phút/số/tháng trên sóng truyền hình và 15 phút/số/tháng trên sóng phát thanh, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ đề thực hiện nghị quyết của tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC), đổi mới công tác CCHC tại Bắc Kạn, cần có chính sách đột phá để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa, công tác CCHC tại một số huyện, thành phố và sở ngành trong tỉnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, vấn đề sử dụng phần mềm điện tử của các cơ quan, đơn vị. Mục “Luật sư của bạn” phát trên sóng phát thanh với thời lượng 5 phút/số/tuần, gồm các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự, Luật Hình sự và các văn bản liên quan nhằm tư vấn pháp luật cho khán thính giả nghe đài. Bên cạnh đó, trong các chương trình thời sự tiếng Việt và tiếng dân tộc, Đài đã đưa các tin bài, phản ánh liên quan đến việc tuyên truyền phổ biến phát luật cải cách tư pháp, các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, đấu thầu... Trang thông tin điện tử tổng hợp của đơn vị thực hiện đăng tải các chương trình phát thanh, truyền hình về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức phổ biến văn bản pháp luật mới và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến, tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo...). Công an tỉnh xây dựng và đăng tải fanpage Ban Chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; fanpage facebook của Công an các huyện, thành phố; trang fanpage facebook “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn” của Sở Tư pháp; nhóm facebook “Lao động và Công đoàn Bắc Kạn” của Liên đoàn lao động tỉnh. Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đầu tư ứng dụng trường quay ảo thực hiện tư vấn online trên facebook của Trung tâm về thông tin thị trường lao động, chế độ chính sách bảo hiểm thất nghiệp vào thứ 4 và thứ 6 hằng tuần....

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác tư pháp và cải cách tư pháp gắn với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, tập trung hướng mạnh tuyên truyền pháp luật về cơ sở; nắm vững đặc điểm, tình hình cơ sở để luôn đổi mới cách thức, phương pháp cho phù hợp với đối tượng, địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đồng thời đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác tư pháp, cải cách tư pháp…/.

Thu Cúc