PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/11/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
“Dân vận khéo” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Vi Hương
Thời gian qua, Phong trào “Dân vận khéo” ở xã Vi Hương, huyện Bạch Thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Điển hình “Dân vận khéo”

Thôn Đon Bây nằm ở phía Tây Nam của xã Vi Hương, có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao với 62 hộ. Thôn được chia thành 3 cụm dân cư, địa hình tương đối bằng phẳng, đường đi lối lại cơ bản thuận lợi, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Ông Dương Văn Tình - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Đon Bây cho biết, thời gian qua, mỗi công việc của thôn Nhân dân đều được dân chủ trong bàn bạc, tham gia ý kiến, thống nhất trước khi quyết định để tổ chức thực hiện; với phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng”. Nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Phong trào “Dân  vận khéo”, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn luôn sôi nổi, hào hứng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, ra sức cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thôn.

Khánh thành cầu Ngọc Bích 2 - Cây cầu được xây dựng từ sự đóng góp của Nhân dân thôn Đon Bây
và các nhà hảo tâm

Những năm qua, các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo nghị quyết của thôn đưa ra đều được Nhân dân thực hiện đạt chỉ tiêu; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên có hiệu quả; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được đảm bảo. Nhân dân thôn Đon Bây tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên phát huy quyền, nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả nổi bật là từ năm 2022 tới nay, Nhân dân trong thôn hiến được 3.000 m2 đất để mở tuyến đường nội thôn; Nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp tiền được 83 triệu đồng, 265 ngày công xây đựng được 1 công trình cầu nội thôn và 1 công trình tu sửa sân chơi thể thao của thôn. Đến nay, thôn đạt được 18/19 tiêu chí và đang tiếp tục phấn đấu sẽ hoàn thành tiêu trí thu nhập trong năm 2023.

Cả hệ thống chính trị cùng “Dân vận khéo”

Xã Vi Hương có 9 thôn, là nơi chung sống của 631 hộ dân thuộc 5 dân tộc Tày, Kinh, Nùng, Mường, Dao. Người dân nơi đây phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023, ngay từ đầu năm, cấp ủy từ xã đến chi bộ đã chủ động ban hành nghị quyết thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng công tác dân vận, đặc biệt là “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hoán - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vi Hương, thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Dân vận khéo” và chủ trương của Huyện ủy đưa xã Vi Hương về đích NTM năm 2023, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Xã Vi Hương chung sức xây dựng NTM”. Trong đó, tập trung vào các nhóm công việc: Khéo tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức; khéo tham mưu, tổ chức thực hiện; khéo vận động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; khéo vận động xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; khéo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đại đa số Nhân dân xã Vi Hương hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng NTM và đồng thuận cao trong triển khai thực hiện các nội dung công việc của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân trong xã cùng các nhà hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tiền, ngày công thực hiện các công trình công cộng. Tiêu biểu như thôn Đon Bây hiến được 3.000 m2 đất để mở 1 tuyến đường nội thôn; Nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp tiền được 83 triệu đồng, 265 ngày công xây đựng được 1 công trình cầu nội thôn và 1 công trình tu sửa sân chơi thể thao của thôn; Nhân dân thôn Bó Lịn hiến 1.800 m2 đất để mở đường lâm nghiệp; thôn Nà Ít đóng góp được 35 triệu để mua đất làm nhà họp thôn; thôn Cốc Thốc hiến được 1.500 m2 mở đường lên Nhà văn hóa thôn; thôn Nà Pái vận động Nhân dân đóng góp được trên 11 triệu đồng và 215 ngày công lao động xây dựng 1 cây cầu nội thôn, đóng góp được 8,5 triệu đồng để thắp sáng đường quê; thôn Nà Chá hiến được 2.500 m2 đất để mở đường phục vụ sản xuất…

Hoa văn trên các sản phẩm thổ cẩm của HTX Thiên An đều được thêu tay

Cùng với đó, nhân dân xã Vi Hương tích cực phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, gồm HTX Thiên An và HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp và xây dựng Hoa Sơn. Hiện nay, HTX Thiên An đã có 9 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh; HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp và xây dựng Hoa Sơn tập trung vào các hoạt động dịch vụ nông, lâm nghiệp và được UBND xã giao quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã.

Nhờ thực hiện “Dân vận khéo” có hiệu quả, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Vi Hương đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Hết năm 2022, xã đạt 13/19 tiêu chí NTM. Đến tháng 9/2023, xã đã hoàn thành thêm 2 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí NTM đã đạt là 15/19 tiêu chí. Hiện nay, xã Vi Hương đang nỗ lực hoàn thành tiếp các tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí về: Quy hoạch, giao thông, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo./.

Hương Dịu