PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Chiều 12/12/2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 (Kết luận số 61-KL/TW) và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 673/QĐ-TTg).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, có các đồng chí: Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố.


Các đại biều dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về nội dung Kết luận số 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ đó tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW.

Thông qua Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg, các bộ, ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đặc biệt, đã cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; bố trí mặt bằng để xây dựng các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các Trung tâm hoạt động; ký kết các chương trình phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp. Đó là những nguồn lực to lớn, là điều kiện, phương tiện để cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia vận động hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Các phong trào thi đua của Hội Nông dân tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 và Hội Nông dân các cấp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg với những kết quả đạt được trong thực hiện 10 năm qua, đồng thời chỉ rõ những bất cập, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện.

Để triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg tốt hơn trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa, sát hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW; làm việc thực chất, hiệu quả nhằm mục tiêu nâng cao mức sống cho nông dân, xóa nghèo ở nông thôn, miền núi. Tiếp tục xây dựng một lớp nông dân mới, có khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm.

Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp Hội Nông dân tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác của Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội, nhất là trong việc khai thác các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở các địa phương; có trách nhiệm vận động các thành phần kinh tế đóng góp xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với ngân sách Trung ương, Thủ tướng đề nghị các địa phương xem xét cấp vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân để có thêm nguồn lực cho hoạt động trong thời gian tới…/.

Hương Dịu