PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nghiệm thu Đề tài khoa học "Nghiên cứu một số giải pháp can thiệp, quản lý người nhiễm vi rút viêm gan B ở lứa tuổi thanh niên tỉnh Bắc Kạn"
Chiều 01/7/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu một số giải pháp can thiệp, quản lý người nhiễm vi rút viêm gan B ở lứa tuổi thanh niên tỉnh Bắc Kạn”.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp can thiệp, quản lý người nhiễm virut viêm gan B ở lứa tuổi thanh niên tỉnh Bắc Kạn” do Sở Y tế chủ trì thực hiện, Bs CKII. Tạc Văn Nam làm Chủ nhiệm.

Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2020 với mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở lứa tuổi từ 16-35 trên địa bàn tỉnh; xây dựng và đề xuất mô hình quản lý sức khỏe người nhiễm vi rút viêm gan B tại cộng đồng. Địa điểm thực hiện Đề tài là xã Cao Tân (huyện Pác Nặm), xã Vi Hương (huyện Bạch Thông) và phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn).

Sau hơn 02 năm thực hiện, Đề tài đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ và đạt mục tiêu đề ra. Đề tài đã xác định được tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở lứa tuổi 16-35 tại tỉnh Bắc Kạn là 9,5%. Đề tài đã xây dựng được mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người nhiễm vi rút viêm gan B tại cộng đồng, với các nội dung chính như: Xây dựng được bộ tài liệu tập huấn kiến thức, thực hành cho nhân viên y tế, người nhiễm, gia đình người nhiễm vi rút viêm gan B và phụ nữ, thanh niên; triển khai các hoạt động can thiệp; xây dựng được 03 nhóm các hoạt động tập huấn, truyền thông, phát hiện, tiêm phòng, quản lý người nhiễm vi rút viêm gan B, tư vấn, phòng bệnh, khám chữa bệnh; xác định được vai trò, trách nhiệm của người nhiễm vi rút viêm gan B, của gia đình, cộng đồng trong việc tham gia mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người nhiễm vi rút viêm gan B tại cộng đồng; xây dựng được thông điệp truyền thông về phòng chống viêm gan B, viêm gan C, HIV với phòng chống tác hại của rượu, bia và ma túy; xây dựng được bộ tài liệu truyền thông với nội dung 50 câu hỏi, trả lời thường gặp về vi rút viêm gan B.

Qua báo cáo kết quả Đề tài, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện báo cáo; nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả xếp loại xuất sắc./.

Hương Dịu