PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhanh chóng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Cùng với đó, các cấp, các ngành của tỉnh bắt tay xây dựng kế hoạch để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ năm 2021 tại huyện Ba Bể

Tạo sự đồng thuận

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã xác định mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.

Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động với 4 chương trình trọng tâm, 5 nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Mỗi nhiệm vụ đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới.

Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từng cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy, các ban, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ với Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương trong toàn tỉnh cũng đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Cụ thể hóa Nghị quyết

Trong nhiệm kỳ mới này, để cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội tập trung vào nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình trọng tâm thứ nhất được Nghị quyết Đại hội xác định là tăng cường xây dựng Đảng, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ theo phương châm tận tâm với công việc, tâm huyết với quê hương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới có lợi ích cho xã hội.

Chương trình trọng tâm thứ hai là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định nên chỉ số cải cách hành chính của tỉnh chưa cao. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xác định một trong các chương trình trọng tâm tiếp tục hướng vào thực hiện nhiệm vụ này để tỉnh có quyết tâm cải thiện điểm số và vị trí của tỉnh trong những năm tới.

Chương trình trọng tâm thứ ba hướng vào thế mạnh của tỉnh với mục tiêu phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường; mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trước yêu cầu thu hút đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, Nghị quyết Đại hội đã xác định chương trình trọng tâm thứ tư là tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng tâm là du lịch hồ Ba Bể. Hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội, các cấp đã vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đảng bộ cơ sở đã đề ra. Hiện nay, không khí lao động đầu Xuân đang khẩn trương ở khắp các cánh đồng, nhà máy. Trên cánh đồng tại các huyện, thành phố, người dân tập trung làm đất, dẫn nước vào đồng ruộng. Nhiều cánh đồng, nhất là tại các vùng thấp đã được cấy từ rất sớm. Còn tại xã vùng cao Ba Bể, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, người dân tập trung thu hoạch khoai tây vụ Đông, chuẩn bị đất để cấy lúa. Cây trồng đặc sản của địa phương như bí xanh thơm đến nay đã gieo trồng được hơn 60 ha.

Người dân huyện Chợ Đồn tập trung cấy lúa vụ Xuân 2021

Tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, không khí lao động sản xuất cũng diễn ra hết sức khẩn trương. Tại Công ty Cổ phần đầu tư Govina, 100% công nhân làm việc sau Tết với tinh thần tập trung cao để sớm hoàn thành sản phẩm cho đối tác. Tại Công ty TNHH Việt Nam MISAKI, hiện nay, hơn 60 lao động thời vụ tất bật các hoạt động sơ chế quả mơ, củ kiệu, rau cải muối… bảo đảm kịp xuất các đơn hàng sang Nhật Bản theo kế hoạch. Việc sớm có đơn hàng ngay từ đầu năm và tinh thần lao động hăng say của công nhân là những tín hiệu vui, kỳ vọng một năm mới với thắng lợi mới. Tất cả đang nỗ lực sản xuất để phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 12,8 - 13%/năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Để nắm tình hình tại các địa phương, ngay sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thường trực Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn công tác để kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua kiểm tra, các địa phương đều đã đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp trên địa bàn; xây dựng Chương trình hành động, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phát biểu trong buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm tại huyện Ba Bể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của địa phương. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Ba Bể, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết cần quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ; trước mắt, tập trung tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân với hình thức phù hợp, hiệu quả.

Qua kiểm tra tại các địa phương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho phù hợp, sát với tình hình của địa phương. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cho phù hợp Nghị quyết đại hội cấp trên. Tập trung giải dứt điểm những những hạn chế, khuyết điểm từ các nhiệm kỳ trước.

Với quyết tâm cao, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đang đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

Hương Lan