PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
Ngày 8/2/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 66/QĐ-TTg phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Việc khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằm bảo đảm mục tiêu khai thác khoáng sản phải gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng phát triển bền vững.

Theo Quyết định, các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm 1.038 khu vực, vị trí với tổng diện tích 145.411,13 ha. Trong đó có 1.038 khu vực, vị trí cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 145.411,13 ha liên quan đến các diện tích đất thuộc khu vực di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, hồ thủy lợi; khu vực cấm khai thác cát, sỏi lòng sông; đất dành cho an ninh; đất dành cho quốc phòng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất thông tin truyền thông; đất thuộc hành lang và công trình giao thông vận tải (đường bộ); đất thuộc hành lang hoặc phạm vi bảo vệ công trình điện (thủy điện, trạm điện).

Hiện chưa có khu vực hay vị trí nào đưa vào khoanh định là khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

UBND tỉnh Bắc Kạn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổ chức quản lý các khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo yêu cầu của công tác quản lý, tiến hành xem xét, rà soát để điều chỉnh bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

BH