PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

04/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tích cực giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới
Năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã khó khăn duy trì và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đóng góp vào kết quả chung trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cổng thôn Pác Châm được xây dựng từ sự hỗ trợ của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bành Trạch là một trong những xã khó khăn của huyện Ba Bể. Được phân công giúp đỡ xã Bành Trạch xây dựng NTM, năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Đơn vị đã hướng dẫn Khối Dân vận xã Bành Trạch thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 3/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025”. Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc đóng góp kinh phí ủng hộ xây dựng cổng chào tại thôn Pác Châm. Cũng tại thôn Pác Châm, Ban Dân vận đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng NTM với trên 80 đại biểu tham dự.

Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, an toàn tại 2 thôn Nà Lần và Pác Châm; tham gia ý kiến, hướng dẫn thực hiện duy trì, xây dựng, nhân rộng 3 mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương.

Được phân công giúp đỡ xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông xây dựng NTM, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn thực hiện 2 công trình thắp sáng đường quê tại thôn 1A Nà Loạn và thôn 2 Khau Cưởm; tặng 10 suất quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS xã Sỹ Bình. Các đoàn thể trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Kạn đã phối hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện tại các địa phương trong tỉnh. Tổng giá trị thực hiện các nội dung trên 354 triệu đồng.

Toàn tỉnh hiện có 59 xã thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn. Năm 2023, trên cơ sở các xã được phân công, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã khó khăn duy trì và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM với kinh phí thực hiện trên 3,6 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đa số các cơ quan, đơn vị xác định rõ việc giúp đỡ xã khó khăn trong xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã, có sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thống nhất các chỉ tiêu, tiêu chí cần hỗ trợ, bám sát nhu cầu thực tế của các địa phương, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị được phân công giúp đỡ triển khai các nội dung theo kế hoạch. Qua đó, các xã được giúp đỡ cơ bản duy trì được các tiêu chí NTM đã đạt và tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn thành.

Hình thức giúp đỡ xã của các cơ quan, đơn vị phong phú, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương; gắn việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng NTM với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đơn vị tích cực phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, ứng dụng khoa học vào sản xuất, tham gia các mô hình liên kết sản xuất…; hỗ trợ bằng vật chất và ngày công lao động để hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh, nhà ở cho hộ nghèo… Qua đó, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị; tăng cường gắn kết giữa đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị với Nhân dân ở các địa phương. Một số cơ quan, đơn vị triển khai cách làm mới và hiệu quả, tập trung hỗ trợ đối với tiêu chí không sử dụng nhiều nguồn lực về kinh phí, như: Tiêu chí văn hóa  xã hội - môi trường, hệ thống chính trị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức giúp đỡ xã khó khăn xây dựng NTM gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa việc giúp đỡ NTM bằng công việc, hành động cụ thể, thiết thực; tập trung giúp đỡ các xã khó khăn từng bước hoàn thành các tiêu chí còn yếu, còn thiếu, đồng thời chú trọng các tiêu chí ít sử dụng nguồn lực, các tiêu chí tạo sự bền vững như tổ chức sản xuất, cơ sở vật chất, nâng cao thu nhập, môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện những tiêu chí chủ yếu phát huy nội lực như môi trường, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị…/.

Hương Dịu