PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Trường Cao đẳng Bắc Kạn tổ chức dạy học trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Bắc Kạn đã chủ động thay đổi cách thức tổ chức dạy và học để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên Nhà trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Học sinh Trường Cao đẳng Bắc Kạn đang thực hành nghề tại trường

Hiện tại, đối với Khối Giáo dục nghề nghiệp, các lớp có dưới 20 học sinh, sinh viên, Trường tiếp tục học bình thường; lớp có trên 20 học sinh, sinh viên sẽ chia theo từng kíp học cho phù hợp; lớp học bù các môn học chung tạm nghỉ. Đối với các lớp đang thực tập tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Nhà trường cũng đã có phương án là tiếp tục thực hiện theo kế hoạch của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, kinh doanh do tình hình dịch bệnh, học sinh sẽ báo cáo cho nhà trường biết để xây dựng kế hoạch cho thực tập bù đảm bảo Chương trình đào tạo.

Các lớp thuộc Khối Sư phạm, sau khi thi kết thúc học phần sẽ tiếp tục học online.

Nhà trường cũng đã yêu cầu tất cả các lớp thực hiện tốt Thông điệp 5K; giáo viên lên lớp sắp xếp bàn ghế đảm bảo khoảng cách an toàn, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn cho các lớp học, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.

Ngọc Tú