PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tra cứu thông tin về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh tại https://kttvbackan.gov.vn
Để theo dõi thông tin về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có thể truy cập tại https://kttvbackan.gov.vn

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trang thông tin Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ công tác dự báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Dự án đã tích hợp được các nguồn số liệu khí tượng – thủy văn của Đài KTTV tỉnh Bắc Kạn (4 trạm thủy văn, 3 trạm khí tượng); nguồn số liệu của thế giới (thông qua API của Weather.com); thu thập ảnh vệ tinh, khảo sát thực địa về các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn tỉnh. Dự án đã xây dựng được các môđun: Môđun hành chính, mô đun thời tiết, môđun thủy văn, môđun cảnh báo lũ quét, môđun cảnh báo sạt lở đất, mô đun tính toán thiệt hại và các môđun khác; xây dựng chức năng gửi thông tin cảnh báo đến các cơ quan chức năng, người dân thông qua các trang mạng xã hội và tin nhắn trên thiết bị điện thoại, Zalo…

Hiện nay, Dự án đã được nghiệm thu, bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn. Các tổ chức, cá nhân muốn tra cứu thông tin về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh, truy cập vào địa chỉ https://kttvbackan.gov.vn      

BH