PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sau hơn 9 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt và vượt qua các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông với 02 nội dung chính là Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cụ thể như sau:

Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương”.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 20/10/2020. Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn, trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương”.

Tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban Tổ chức chỉ nhận các tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 02/11/2020.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau:

- Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi dự thi theo email: ntm.tthtqt@gmail.com và theo đường link http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx.

- Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Chi tiết Kế hoạch Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới xem tại tệp đính kèm.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới xem tại tệp đính kèm.

Chi tiết Kế hoạch Cuộc thi ảnh về nông thôn mới xem tại tệp đính kèm.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi ảnh về nông thôn mới xem tại tệp đính kèm./.

 

 

 

Bích Huệ