PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 26 từ 20/06/2022 đến 26/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:00Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 khóa 86 từ ngày 19/6/2022 đến 29/7/2022Tỉnh Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00 Làm việc với Đoàn khảo sát đường Quảng Bạch – Đồng PhúcTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp BCĐ tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CPTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng13:30Làm việc với Sở Y tếSở Y tế
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnhHuyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)