PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh09:00Họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Phạm Duy Hưng14:00Khai mạc Đại hội TDTT tỉnhNhà thi đấu
Chủ tịch Nguuyễn Đăng Bình16:00Dự và trao Cờ thi đua của Chính phủĐảng ủy Các CQ tỉnh
PCT ĐInh Quang Tuyên14:00Họp giải quyết vướng mắc một số dự án đầu tư côngTrụ sở UBND tỉnh
PCT Đỗ Thị Minh Hoa15:00Họp thông qua kế hoạch công bố Thành phố Bắc Kạn đạt được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020Trụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)