PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 6 từ 05/02/2024 đến 11/02/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủyTỉnh ủy
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng10:00Thăm, động viên trực Tết tại EVN thành phố và Bộ CHQS tỉnhEVN thành phố và Bộ CHQS tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình15:30Thăm, động viên trực Tết tại Đài PTTH tỉnhĐài PTTH tỉnh
Chủ tịch, các PCT: Phạm Duy Hưng, Nông Quang Nhất14:00Họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)