PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 5 từ 29/01/2024 đến 04/02/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình07:30Đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Quân khu ITỉnh ủy
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình08:00Dự Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị tại Công an tỉnhCông an tỉnh
Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Dự Chương trình Chợ "Tết Nhân ái" Xuân Giáp Thìn năm 2024 cấp Trung ương tại huyện Pác Nặmhuyện Pác Nặm
Phó Chủ tịch Nông Quang Nhất08:00Tham dự Đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đảng thăm và tặng quà tại huyện Chợ ĐồnHuyện Chợ Đồn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)