PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
Theo đánh giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thời gian có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ thi hành án hằng năm đều vượt chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Đạt được kết quả trên là do có sự triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều biện pháp, trong đó ghi nhận rõ nét nhất đó là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Số liệu thống kê 5 năm gần đây cho thấy, tỷ lệ thi hành xong về việc trên số có điều kiện thi hành đều vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Cụ thể, năm 2017 vượt 24%; năm 2018 vượt 22,5%; năm 2019 vượt 20,2%; năm 2020 vượt 11,3%; năm 2021 vượt 8,5%; năm 2022 vượt 8,09%. Theo đó, tỷ lệ thi hành xong về tiền trên số tiền có điều kiện thi hành cũng đều vượt chỉ tiêu được giao.

Theo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đạt được kết quả trên là do có sự triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều biện pháp, trong đó ghi nhận rõ nét nhất đó là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn.

Công tác phối hợp liên ngành được chú trọng thực hiện. Cục Thi hành án dân sự tỉnh mới đây đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa 5 đơn vị gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thay thế Quy chế phối hợp liên ngành trước đây chỉ có 4 đơn vị là Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, thời gian qua, Công an cấp tỉnh, cấp huyện đã kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án về tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin để xác định chủ sở hữu đối với tài sản là phương tiện giao thông do người phải thi hành án đang quản lý, sử dụng, tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án dân sự trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án được chính xác, kịp thời. Từ năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã cung cấp trên 80 văn bản trả lời thông tin về chủ sở hữu phương tiện giao thông đường bộ theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự để làm căn cứ cho việc tổ chức thi hành án. Công an cấp huyện và cấp xã phối hợp cung cấp thông tin về nơi cư trú đối với 58 trường hợp phải thi hành án dân sự; phối hợp bảo vệ an toàn 34 cuộc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng…

Công tác phối hợp của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp được thực hiện tốt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đã thụ lý và kịp thời giải quyết yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự, đương sự về việc xác định quyền sở hữu, phân chia tài sản hoặc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng tài sản… Tính riêng từ tháng 2/2017 đến tháng 6/2023, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đã trực tiếp kiểm sát 72 cuộc tại cơ quan thi hành án dân sự hai cấp. Thông qua công tác kiểm sát thường kỳ và kiểm sát trực tiếp, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành kịp thời 70 văn bản kiến nghị, 3 văn bản kháng nghị đối với cơ quan thi hành án dân sự khi phát hiện có vi phạm. 100% kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Cơ quan thi hành án dân sự trả lời bằng văn bản tiếp thu, khắc phục, sửa chữa kịp thời hoặc rút kinh nghiệm theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan truyền thông cũng đã tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự. Cơ quan tài chính các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tổ chức tiêu hủy vật chứng của các vụ án hình sự; phối hợp định giá, xác định giá đối với tài sản kê biên, tạm giữ để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đất đai cấp huyện phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên trong việc xác minh, tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án; cung cấp thông tin, sao lục hồ sơ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự đảm bảo chính xác, kịp thời.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ trong tài khoản theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, các khoản thu nhập của người phải thi hành án đang được chi trả qua Bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan thi hành án dân sự...

Trong thời gian tới, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự trong hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BH