PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
724/KH-UBND KH Tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 2 năm 2021 (07 tháng cuối năm) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 26/11/2021
719/KH-BCĐ Kế hoạch hoạt động vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn năm 2022 26/11/2021
716/KH-UBND KH Thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết tật (ngày 03 tháng 12 năm 2021) 25/11/2021
7900/UBND-NCPC V/v nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách TTHC 23/11/2021
7896/UBND-VXNV V/v thực hiện công tác Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 23/11/2021
7884/BCH V/v chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tai nạn 23/11/2021
709/KH-UBND KH Tổ chức thực hiện đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2025 23/11/2021
2264/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn 23/11/2021
7792/UBND-NNTNMT V/v tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 19/11/2021
698/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19/11/2021
12345678910...