PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
814/QĐ-UBND V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Pác Nghiên, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 07/06/2021
813/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ kinh phí hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/06/2021
3370/UBND-TH V/v tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương 07/06/2021
313/KH-UBND KH thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/06/2021
312/KH-UBND Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 07/06/2021
809/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh 04/06/2021
809/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát sinh 04/06/2021
808/QĐ-UBND Về việc cấp bổ sung kinh phí cho các huyện để thực hiện chế độ đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú năm 2021 04/06/2021
3315/UBND-VXNV V/v triển khai bản đồ CovidMaps trong phòng chống dịch bệnh 04/06/2021
310/KH-UBND KH Tổ chức Hội nghị tập huấn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 04/06/2021
12345678910...