PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Công khai ngân sách địa phương

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
2459/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn 20/12/2022
2458/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn 20/12/2022
2458/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn 20/12/2022
2388/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 (2269) 10/12/2022
804/STC-QLNS Công khai tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2022 tỉnh Bắc Kạn 04/05/2022
2532/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn 23/12/2021
2531/QĐ-UBND Công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn 23/12/2021
685./QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 18/05/2021
569/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA tỉnh vay lại năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 29/04/2021
437/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ chi tiết vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 31/03/2021
1234