PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Công khai ngân sách địa phương

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
685./QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 18/05/2021
569/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương, nguồn vốn ODA tỉnh vay lại năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ODA cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả 29/04/2021
437/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ chi tiết vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 31/03/2021
173/KH-UBND Kế hoạch Thu ngân sách và giải pháp chống thất thu NSNN năm 2021 29/03/2021
68/QĐ-UBND Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính -ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 15/01/2021
2551/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn 31/12/2020
2550/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn 31/12/2020
174/BC-STC Báo cáo công khai thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2020; dự toán ngân sách địa phương năm 2021 26/11/2020
647/BC-UBND Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Bắc Kạn 06/11/2020
145/BC-STC Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2020 15/10/2020
123