PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bắc kạn

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1407/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 13/03/2023
1390/UBND-VXNV V/V tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 13/03/2023
324/UBND-VXNV V/v tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 16/01/2023
62/UBND-VXNV V/v tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca 04/01/2023
8049/UBND-VXNV V/v tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 30/11/2022
7722/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 17/11/2022
7139/UBND-VXNV Thực hiện Thông báo số 1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 của Bộ Y tế về kết luận của PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng COVID-19. 26/10/2022
673/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/10/2022
5653/UBND-VXNV V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 26/08/2022
5372/UBND-VXNV V/v thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương 16/08/2022
1234567