PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bắc kạn

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
820/KH-UBND Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30/11/2023
7313/UBND-VXNV V/v thực hiện Công văn số 6923/BYT-DP ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế về thực hiện hoạt động phòng, chống dịch COVID-19thuộc nhóm B 31/10/2023
7285/UBND-VXNV V/v thực hiện Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 30/10/2023
7280/UBND-VXNV V/v thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về việc công bố hết dịch COVID-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 30/10/2023
436/KH-UBND KẾ HOẠCH Sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/07/2023
301/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/05/2023
2503/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đánh giá cấp độ dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 25/04/2023
2157/UBND-VXNV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 12/04/2023
1407/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 13/03/2023
1390/UBND-VXNV V/V tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19 13/03/2023
1234567