PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo Covid-19 tỉnh Bắc kạn

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
5653/UBND-VXNV V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 26/08/2022
5372/UBND-VXNV V/v thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương 16/08/2022
5372/UBND-VXNV V/v thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương 16/08/2022
5098/UBND-VXNV V/v thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong tháng 8 04/08/2022
4859/UBND-VXNV V/v thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 27/07/2022
4570/UBND-VXNV V/v tạm dừng triển khai thí điểm "Tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe người mắc COVID-19 điều trị tại nhà" và phần mềm "Quản lý theo dõi F0 điều trị tại nhà" trên địa bàn tỉnh 15/07/2022
4416/UBND-VXNV V/v thực hiện Công văn số 3652/BYT-DP ngày 10/7/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 11/07/2022
4244/UBND-VXNV V/v thực hiện Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 04/07/2022
3340/UBND-VXNV V/v thực hiện Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 30/05/2022
3219/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 25/05/2022
123456