PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
888/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Làng Điền cho UBND xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 26/05/2022
887/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất điểm trường Đồng Luông cho trường Mầm non Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 26/05/2022
882/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 25/05/2022
874/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất điểm Trường Mầm non Pù Lùng 2, cho Trường Mầm non Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 25/05/2022
873/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Điểm Trường Mầm non Nà Bản cho Trường Mầm non Xuân lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 25/05/2022
869/QĐ-UBND Về việc đề nghị thu hồi và giao đất cho Viễn thông Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 25/05/2022
868/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho UBND huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 25/05/2022
854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Trạm BTS Lạng San (tên cũ Trạm Viba Lạng San), thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 23/05/2022
851/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Viễn thông Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng trạm BTS Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 20/05/2022
851/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Viễn thông Bắc Kạn thuê để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng trạm BTS Thác Giềng, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 20/05/2022
12345678910...