PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1986/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, GPMB Dự án: Khu dân cư Đức Xuân 4, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (giai đoạn 1) 04/11/2020
1966/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu dân cư sau đồi Tỉnh ủy (Phần diện tích đã GPMB) 02/11/2020
1967/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (Km0-Km66+600) giai đoạn 2 (lần 2) 02/11/2020
1950/QĐ-UBND Quyết định về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ba Bể (lần 3) 30/10/2020
1949/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Xuất Hóa thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 30/10/2020
1948/QĐ-UBND Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể để xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 30/10/2020
1951/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất và đổi tên pháp nhân chủ sử dụng đất khu đất thực hiện dự án: Xưởng sản xuất đóng gói linh kiện điện tử, tại Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới 30/10/2020
1918/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 645/QĐ-UB ngày 18/11/1997 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức thuộc xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông 26/10/2020
1913/QĐ-UBND Quyết định Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Kạn 23/10/2020
1907/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Tiểu học Xuân lạc, đối với khu đất Phân trường Tiểu học Bản Tưn, thôn Bản Tưn, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 22/10/2020
12345678910...