PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
193/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích thực hiện Dự án thành phần số 2: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía Bắc - Kè chống sạt lở bờ sông Bắc Giang đoạn qua thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 02/02/2024
140/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất UBND tỉnh Bắc Kạn đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tỉnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn thuộc Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 24/01/2024
07/QĐ-UBND Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn 03/01/2024
06/QĐ-UBND Quyết định về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Na Rì 03/01/2024
04/QĐ-UBND Quyết định về việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp của huyện Na Rì 03/01/2024
2464/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Kạn để sử dụng vào mục đích thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn (lần 2) - hạng mục: Diện tích mỏ vật liệu + tái định cư 27/12/2023
2460/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn để thực hiện hạng mục Di chuyển hệ thống điện và mạng cáp viễn thông thuộc dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn) 27/12/2023
2444/QĐ-UBND Quyết định Về việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn huyện Chợ Đồn 25/12/2023
2438/QĐ-UBND Quyết định Về việc giao cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Tài chính chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý cho UBND huyện Na Rì để bố trí cho cơ quan chuyên môn trực thuộc quản lý, sử dụng 25/12/2023
2437/QĐ-UBND Quyết định Về việc giữ lại sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Pác Nặm 24/12/2023
12345678910...