PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
448/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn để xử dụng vào mục đích: Sửa chữa, cải tạo các điểm mất an toàn giao thông tại Km315+300, Km322+950, Km323+150, QL 279, tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
438/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 và Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn 20/03/2023
415/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Pác Nặm cho UBND xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 16/03/2023
372/QĐ-UBND Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất trụ sở UBND xã Tân Lập (cũ) cho Trường Mầm non Tân Lập quản lý, sử dụng 08/03/2023
367/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Tuyến đường từ QL3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết) 08/03/2023
355/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm để thực hiện công trình Mở mới đường Kéo Pựt - Nà Cà thôn Lủng Muổng, xã Xuân La, huyện Pác Nặm 03/03/2023
354/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Điều phối dự án "Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn để xây dựng công trình: Đường Lũng Vài, xã Liêm Thủy, huyện Na Rì 03/03/2023
353/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Điều phối dự án "Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ" (CSSP) tỉnh Bắc Kạn để xây dựng công trình: Đường Khuổi Phầy, xã Quang Phong, huyện Na Rì 03/03/2023
329/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Anh Minh Bắc thuê để sử dụng vào mục đích khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Nà Đeo, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Phúc Lộc 28/02/2023
324/QĐ-UBND Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất điểm trường Khuổi Khí cho Trường Mầm non Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 28/02/2023
12345678910...