PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quản lý, sử dụng đất

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
1820/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất sân văn hóa thôn Bắc Lanh Chang cho UBND xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 28/09/2022
1819/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang cho UBND xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 28/09/2022
1760/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trường Tiểu học Phương Viên và Trường Mầm non Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn 19/09/2022
1726/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trường Mầm non Chu Hương và Trạm Y tế xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 14/09/2022
1710/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNN Na Rì, khu đất thực hiện dự án: Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú (lần 1) 13/09/2022
1689/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất Trường Tiểu học Cổ Linh tại thôn Phja Bây, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm cho UBND xã Cổ Linh quản lý, sử dụng 12/09/2022
1675/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Đầu Cầu cho UBND xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 07/09/2022
1674/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Khau SLạo cho UBND xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 07/09/2022
1594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu đất trụ sở UBND xã Dương Quang cho UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 23/08/2022
1590/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất nhà văn hóa xã Dương Quang cho UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 23/08/2022
12345678910...