PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
4478/UBND-NCPC V/v triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 20/07/2021
1277/QĐ-BCĐ Mở rộng phạm vi vùng cách ly y tế Salon tóc Huỳnh Tây tại Quyết định số 1254/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn 20/07/2021
1276/QĐ-UBND về việc hỗ trợ một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/07/2021
1275/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 20/07/2021
1271/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 20/07/2021
1270/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 20/07/2021
458/KH-UBND Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 19/07/2021
456/KH-UBND KH Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19/07/2021
4452/UBND-NCPC v/v thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các bản án hành chính 19/07/2021
1269/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 19/07/2021
12345678910...