PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
451/QĐ-UBND Về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 1) (35) 22/03/2023
202/KH-UBND KẾ HOẠCH Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023-2025 22/03/2023
445/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm khu đất đã được UBND tỉnh Bắc Kạn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyên Na Rì quản lý tại Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 21/03/2023
444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Khuổi Bốc cho UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
443/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khu đất Nhà văn hóa thôn Khuổi Bốc cho UBND xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
442/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công an tỉnh Bắc Kạn để xử dụng vào mục đích: Xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện Pác Nặm, thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
441/QĐ-UBND Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 6) 21/03/2023
440/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương 21/03/2023
1647/UBND-NNTNMT V/v phối hợp tổ chức trồng cây trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
1640/UBND-VXNV V/v thực hiện Quy định về lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/03/2023
12345678910...