PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
111/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 28/02/2024
278/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn - Hạng mục đường giao thông 26/02/2024
277/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 26/02/2024
93/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2024 21/02/2024
92/KH-UBND Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - năm 2024 21/02/2024
91/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn năm 2024 21/02/2024
32/TB-UBND Thông báo về việc điều chỉnh phân công lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, phụ trách địa bàn các huyện, thành phố 21/02/2024
258/QĐ-UBND Về việc công bố hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21/02/2024
1055/UBND-VXNV Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 21/02/2024
88/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2024 20/02/2024
12345678910...