PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
480/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024 12/07/2024
475/KH-UBND KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 11/07/2024
1205/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 10/07/2024
467/KH-UBND KH Triển khai đồng loạt tiêm vắc xin phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi năm 2024 09/07/2024
4630/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng 09/07/2024
4629/UBND-NNTNMT Tăng cường công tác quản lý về hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh 09/07/2024
466/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU ngày 24/01/2024 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" 08/07/2024
1178/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/07/2024
1172/QĐ-GQXP Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính (ông Nông Quang Nhất) 04/07/2024
154/TB-UBND Thông báo về việc phân công nhiệm vụ tạm thời của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 03/07/2024
12345678910...