PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 183 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động của tỉnh Bắc Kạn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tạo việc làm và khởi nghiệp sau khi về nước 09/06/2021 09/07/2021 Góp ý
2 góp ý kiến vào dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2016/QĐUBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh 04/06/2021 15/06/2021 Góp ý
3 Xin ý kiến góp ý Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/05/2021 07/06/2021 Góp ý
4 Lấy ý kiến về Quyết định ban hành một số nội dung cụ thể quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 29/04/2021 29/05/2021 Góp ý
5 xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức chi cho người được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 15/04/2021 14/05/2021 Góp ý
6 Lý ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 08/04/2021 08/05/2021 Góp ý
7 Đề nghị góp ý dự thảo VBQPPL “Quyết định sửa đổi Quy định nhuận bút” 05/04/2021 05/04/2021 Góp ý
8 Lấy ý kiến của nhân dân về lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm 02/04/2021 03/05/2021 Góp ý
9 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định khu vực cấm; khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cần đảm bảo an ninh không cho người nước ngoài sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30/03/2021 29/04/2021 Góp ý
10 Lấy ý kiến của nhân dân về lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn 26/03/2021 26/04/2021 Góp ý
11 Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 11/03/2021 25/03/2021 Góp ý
12 Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/03/2021 11/04/2021 Góp ý
13 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn 03/03/2021 02/04/2021 Góp ý
14 Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin CBCCVC 09/02/2021 11/03/2021 Góp ý
15 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 29 và Điều 74 của quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh 01/02/2021 25/02/2021 Góp ý
16 Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cống hiến 28/01/2021 07/02/2021 Góp ý
17 Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế tại các tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/01/2021 27/02/2021 Góp ý
18 Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 11/01/2021 10/02/2021 Góp ý
19 Lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định quy định về quy mô công trình cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/01/2021 10/02/2021 Góp ý
20 Xin ý kiến về cây Lộc Vừng để trồng xen mới vào vị trí các cây đã gẫy đổ trong khu vực di tích lịch sử địa điểm Đồn Phủ Thông 06/01/2021 20/01/2021 Góp ý
12345678910