PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 160 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Dự thảo Kế hoạch và Dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn 18/11/2020 18/12/2020 Góp ý
2 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 27/10/2020 10/11/2020 Góp ý
3 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/10/2020 26/11/2020 Góp ý
4 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng nhân dịp Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/10/2020 26/11/2020 Góp ý
5 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng nhân dịp Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/10/2020 26/11/2020 Góp ý
6 Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định xác định và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/10/2020 22/11/2020 Góp ý
7 Lấy ý kiến nhân dân đối với danh sách của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, lần thứ Ba - năm 2021 20/10/2020 03/11/2020 Góp ý
8 Đề cương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trồng cây đa mục đích và trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 09/10/2020 08/11/2020 Góp ý
9 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/10/2020 06/11/2020 Góp ý
10 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tình Bắc Kạn 07/10/2020 06/11/2020 Góp ý
11 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 07/10/2020 06/11/2020 Góp ý
12 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 25/09/2020 24/10/2020 Góp ý
13 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/09/2020 04/10/2020 Góp ý
14 Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/08/2020 19/09/2020 Góp ý
15 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 11/08/2020 10/09/2020 Góp ý
16 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 05/08/2020 04/09/2020 Góp ý
17 Lấy ý kiến nhân dân về Danh sách, Bản khai thành tích các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,“ Nghệ nhân ưu tú” 03/08/2020 18/08/2020 Góp ý
18 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 31/07/2020 30/08/2020 Góp ý
19 Dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/07/2020 21/08/2020 Góp ý
20 Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông) 22/07/2020 21/08/2020 Góp ý
12345678