PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 259 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 24/05/2022 24/05/2022 Góp ý
2 Góp ý cho hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 20/05/2022 20/06/2022 Góp ý
3 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19/05/2022 19/06/2022 Góp ý
4 Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn 19/05/2022 19/06/2022 Góp ý
5 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/05/2022 10/06/2022 Góp ý
6 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/05/2022 09/06/2022 Góp ý
7 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/04/2022 28/05/2022 Góp ý
8 Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 18/04/2022 18/05/2022 Góp ý
9 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư, sở, phòng, ban thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 18/04/2022 18/05/2022 Góp ý
10 Tham vấn nội dung báo cáo BTM của Dự án thuỷ điện Khuổi Thốc 18/04/2022 03/05/2022 Góp ý
11 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030 15/04/2022 15/05/2022 Góp ý
12 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 15/04/2022 15/05/2022 Góp ý
13 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 2807/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về loài cây mục đích và biện pháp cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 13/04/2022 13/05/2022 Góp ý
14 Tham vấn nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Thủy điện Khuổi Nộc 2 12/04/2022 27/04/2022 Góp ý
15 Lấy ý kiến cho dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn 12/04/2022 12/05/2022 Góp ý
16 Tham vấn nội dung báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến cát, sỏi nhân tạo 12/04/2022 27/04/2022 Góp ý
17 Đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn giáo viên chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/04/2022 07/05/2022 Góp ý
18 Lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 06/04/2022 06/05/2022 Góp ý
19 Lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng đề cương dự thảo Nghị quyết quy định về mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế tại các thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu thuộc các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (dự thảo lần 3) 25/03/2022 24/04/2022 Góp ý
20 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 25/03/2022 24/04/2022 Góp ý
12345678910...