PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Kết luận các cuộc họp UBND tỉnh

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
106/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp lấy ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 22/03/2023
105/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi kiểm tra hiện trường một số dự án trên địa bàn huyện Ba Bể và họp giải quyết các nội dung liên quan 16/03/2023
102/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Sài Gòn - Ba Bể 08/03/2023
99/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023 28/02/2023
98/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp xem xét về thủ tục thực hiện 02 Khu dân cư và Khu đô thị tại huyện Chợ Đồn 28/02/2023
96/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 Phạm Duy Hưng tại Hội nghị triển khai thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở đợt 1 và đợt 2 27/02/2023
95/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 24/02/2023
93/TB-UBND Kết luận cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20 tháng 02 năm 2023 24/02/2023
91/TB-BCĐ Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án CSSP tỉnh tại hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn ngày 09/02/2023 20/02/2023
88/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại buổi làm việc với Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam 17/02/2023
12345678910...