PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Kết luận các cuộc họp UBND tỉnh

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
149/TB-UBND TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2024; Sơ kết 06 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 tỉnh 27/06/2024
145/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh tại Hội nghị bàn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 25/06/2024
144/TB-BCĐ Kết luận của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 tại cuộc họp ngày 21 tháng 6 năm 2024 25/06/2024
142/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí quý II năm 2024 21/06/2024
141/TB-UBND TB Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp về ý tưởng đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn và ý tưởng đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể 21/06/2024
132/TB-BCĐ THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Bắc Kạn năm 2024 11/06/2024
131/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp bàn nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 10/06/2024
128/TB-UBND TB Kết luận của đồng chí Đinh Quang Tuyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 05/06/2024
123/TB-UBND TB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024 31/05/2024
121/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp đánh giá công tác thu NSNN 5 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp công tác thu NSNN các tháng cuối năm 2024 30/05/2024
12345678910...