PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Tiếp cận thông tin

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
378/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm), địa phận huyện Pác Nặm (đối với đất nông nghiệp) 09/03/2023
376/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn 09/03/2023
277/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất đắp nền phục vụ xây dựng công trình đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông 22/02/2023
01/TB-UBND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 05/01/2023
2413/GPMT-UBND GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG (Cấp cho Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam- Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Váng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn) 15/12/2022
2320/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất ATGT tại Km172+100-Km172+900, Km178+500-Km179+600 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn 01/12/2022
2319/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Đoạn đầu đường Khuổi Khún - Vằng Kheo xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (đấu nối với đường ĐT258) 01/12/2022
2318/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường GPMB công trình: Xây dựng nghĩa trang nhân dân thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (đối với các loại đất nông nghiệp) 01/12/2022
149/TB-STNMT Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản chì kèm mỏ Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn 02/11/2022
1862/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (trên địa bàn huyện Chợ Mới) 04/10/2022
1234567