PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Tiếp cận thông tin

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
2015/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023 03/11/2023
27/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định định mức diện tích đất sản xuất để thực hiện Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 01/11/2023
1980/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt tỷ lệ từng loạikhoáng sản nguyên khai có trong tổng khối lượngkhoáng sản nguyên khai chứa nhiều khoáng vật, khoáng chất có íchtrên địa bàn tỉnh Bắc Kạnđể tính phí bảo vệ môi trường 30/10/2023
1952/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt ban hành Tài liệu đặc thù Tiểu dự án 4, thuộc Dự án 5 “Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/10/2023
1921/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ-MATEXIM, khai thác nước mặt suối Khuổi Thản phục vụ hoạt động của Nhà máy nghiền tuyển quặng sắt Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện ChợĐồn, tỉnh Bắc Kạn 20/10/2023
1400/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 4) 03/08/2023
1226/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 3) 06/07/2023
757/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (Nhà Trạm Kiểm lâm Lũng Cháy thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc) 04/05/2023
756/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang (phần thu hồi bổ sung thi công tuyến đường) 04/05/2023
754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng Hạng mục di chuyển đường điện và mạng cáp viễn thông dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang 04/05/2023
12345678