PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Tiếp cận thông tin

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
184/TB-HĐ Kết quả thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2024 15/07/2024
4718/UBND-VXNV thực hiện hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực DSVHPVT lần thứ Tư 11/07/2024
239/BC-SNN Báo cáo tình hình thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tháng 6 năm 2024 11/07/2024
1202/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/07/2024
1198/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn 09/07/2024
1197/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn 09/07/2024
1130/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 28/06/2024
1113/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn 26/06/2024
1105/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất 25/06/2024
1066/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/06/2024
12345678910...