PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quyết định chủ trương đầu tư

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
986/QĐ-UBND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 11) 07/06/2024
688/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 (lần 2) 24/04/2024
593/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1) 08/04/2024
477/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi năm 2024 25/03/2024
2396/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư Dự án khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc khu vực Pác Lạng 20/12/2023
2255/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn 01/12/2023
2235/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn, bảo đảm an toàn thông tin mạng, giai đoạn 2021-2025 30/11/2023
2234/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn 30/11/2023
2230/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc một số cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn; Báo Bắc Kạn 30/11/2023
2212/QĐ-UBND Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thành lập và phát triển Trường trung học phổ thông dân lập Hùng Vương - Bắc Kạn 28/11/2023
12345678910