PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Quyết định chủ trương đầu tư

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
42/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 16/11/2022
2084/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 27/10/2022
1655/QĐ-UBND Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới 31/08/2022
1007/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Đèo Vai, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới 08/06/2022
1003/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy thạch anh Ngân Sơn Bắc Kạn 08/06/2022
790/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số dự án đã được giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh 12/05/2022
647/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới nhà ở doanh trại và sửa chữa cơ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/04/2022
55/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Phát triển đô thị tuyến đường tránh Cụm Công nghiệp Huyền Tụng 07/04/2022
1577/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Pác Cáp 24/08/2021
916/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 17/06/2021
1234567