PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
105/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/02/2023
868/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 12 và cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/12/2022
767/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng ,an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/11/2022
756/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11 tháng năm 2022 25/11/2022
730/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 18/11/2022
679/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 26/10/2022
537/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/08/2022
534/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 8 tháng năm 2022 19/08/2022
525/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 17/08/2022
474/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 7 và 7 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/07/2022
12345678910...