PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
621/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020. 30/10/2020
567/BC-UBND Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 25/09/2020
521/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 31/08/2020
437/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/07/2020
353/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/06/2020
281/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 29/05/2020
215/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4 và 4 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/04/2020
147/CTK-TH Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2020 25/03/2020
96/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 25/02/2020
42/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/01/2020
123456789