PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
612/BC-UBND BC Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/10/2021
587/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 9 và 9 tháng năm 2021 23/09/2021
526/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8 và 8 tháng năm 2021 23/08/2021
463/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7 và 7 tháng năm 2021 22/07/2021
375/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 23/06/2021
303/BC-UBND BC Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 31/05/2021
190/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2021 02/04/2021
157/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/03/2021
121/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2 tháng đầu năm 2021 08/03/2021
82/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 23/02/2021
12345678910