PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
185/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/03/2022
184/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/03/2022
128/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/02/2022
789/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 12 và năm 2021 22/12/2021
722/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 11 và 11 tháng năm 2021 26/11/2021
676/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/11/2021
612/BC-UBND BC Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 11/10/2021
587/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 9 và 9 tháng năm 2021 23/09/2021
526/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8 và 8 tháng năm 2021 23/08/2021
463/BC-UBND BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7 và 7 tháng năm 2021 22/07/2021
12345678910...