PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
303/BC-UBND BC Tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 31/05/2021
190/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2021 02/04/2021
157/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 22/03/2021
121/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2 tháng đầu năm 2021 08/03/2021
82/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021 23/02/2021
26/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 01 năm 2021 22/01/2021
778/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 12 và cả năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 25/12/2020
644/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021 06/11/2020
621/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020. 30/10/2020
567/BC-UBND Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 25/09/2020
12345678910