PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
59/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30/01/2024
09/BC-UBND Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/01/2024
09/BC-UBND Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/01/2024
800/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/11/2023
800/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 11 và 11 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/11/2023
713/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/10/2023
620/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 9 và 9 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 18/09/2023
573/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/08/2023
488/BC-UBND Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 7 tháng đầu năm 2023 25/07/2023
434/BC-UBND Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 04/07/2023
12345678910...