PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_ChuyenMucVanBan

Báo cáo thống kê kinh tế xã hội

Số/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hành
537/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 8 và 8 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/08/2022
534/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 8 tháng năm 2022 19/08/2022
525/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 17/08/2022
474/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 7 và 7 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/07/2022
401/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/06/2022
383/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 20/06/2022
308/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 13/05/2022
281/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/04/2022
185/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 3 và quý I năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/03/2022
184/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/03/2022
12345678910...