PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
HA VAN LINH
Ngày gửi
03/11/2016
Đơn vị tiếp nhận
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Nội dung
thu xin hoi
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn
Ngày trả lời
10/11/2016
Nội dung
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trao đổi theo link đính kèm bên dưới. Trân trọng cám ơn !
Tệp tin