PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
ĐẶNG NHO QUẢNG
Ngày gửi
07/11/2017
Đơn vị tiếp nhận
Sở Văn hóa, TT và DL
Nội dung
quy trình, thủ tục thành lập clb thể thao
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Văn hóa, TT và DL
Ngày trả lời
12/11/2017
Nội dung
Xin chào Bạn Đặng Nho Quảng
Câu lạc bộ thể thao cơ sở được thành lập và tổ chức hoạt động theo các quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Theo điều 3 của Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL, hồ sơ, thủ tục thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở được quy định cụ thể như sau: 1. Hồ sơ đề nghị công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở, gồm: - Quyết định thành lập; - Danh sách Ban Chủ nhiệm; - Danh sách hội viên; - Địa điểm tập luyện; - Quy chế hoạt động. 2. Công nhận câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ nêu trên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do. (Nếu cần hồ sơ mẫu đề nghị thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở, vui lòng liên hệ với ông Hoàng Quân, chuyên viên Phòng Quản lý TDTT, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn, điện thoại 01689979793).
Tệp tin