PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
LONG VĂN CHUNG
Ngày gửi
12/07/2014
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Thắc mắc về tuyển dụng
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
19/07/2014
Nội dung
Đối với các nội dung bạn thắc mắc, Sở Nội vụ trả lời như sau:; 1. Kế hoạch tuyển dụng công chức hàng năm Sở đều đăng tải trên website: http://backan.gov.vn và Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. Riêng đối với website của Sở Nội vụ mới được đưa vào vận hành chính thức từ tháng 01 năm 2014 nên bắt đầu từ năm 2014, Sở sẽ đăng tải các nội dung liên quan đến vấn đề tuyển dụng công chức ở địa phương sau khi kế hoạch tuyển dụng được ban hành. Việc tuyển dụng công chức năm 2014 sẽ được tiến hành trong Quý IV. 2. Về Dự án 500 tri thức trẻ của Bộ Nội vụ, Sở đã đăng tải Thông báo tuyển dụng, mẫu đơn và mẫu sơ yếu lý lịch trên Website của Sở theo đường link sau: http://sonoivu.backan.gov.vn/Pages/thong-tin-hoat-dong-387/tin-tuc-417/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-tri-th-c62d95726bd0e14c.aspx. Sở cũng đã thông báo trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thông báo bằng văn bản cho UBND các huyện, thị xã. Tại Thông báo đã nêu rõ các chuyên ngành được tham gia dự tuyển cho từng chức danh cụ thể.
Tệp tin