PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
PHÙNG THỊ NGUYỆT
Ngày gửi
17/05/2019
Đơn vị tiếp nhận
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
Nội dung
hom thu công vụ
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn
Ngày trả lời
24/05/2019
Nội dung
Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn nhân được thông tin báo hòm thư công vụ không truy cập được. việc này đề nghị chị liên hệ đến số điện thoại 02093810777 hoặc gửi thông tin đề nghị đến hòm thư support@backan.gov.vn để được hỗ trợ
Tệp tin