PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
Hà Sỹ Giới
Ngày gửi
22/01/2024
Đơn vị tiếp nhận
Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Bắc Kạn
Nội dung
Kính chào Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tôi có ý kiến thắc mắc về việc chi hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị Định 81/2021/NĐ-CP như sau kính mong Quý sở giải đáp giúp: Gia đình tôi có hộ khẩu thường trú ở xã thuộc vùng 135(xã Lương Thượng,huyện Na Rì,tỉnh Bắc Kạn) nhưng hiện tại đang sinh sống tại Thị Trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn(tạm trú). Các con của tôi đang theo học các cấp học tại Thị Trấn Bằng Lũng,huyện Chợ Đồn,các con của tôi không được hưởng chi phí hỗ trợ học tập giống các bạn khác đang theo học cùng trường với lí do các con tôi là người địa phương khác. Vậy mong Quý sở giải đáp giúp: 1. Con tôi thuộc đối tượng ở vùng 135 có được hỗ trợ chi phí học tập như các học sinh khác cùng trường không? 2. Con tôi thuộc đối tượng ở vùng 135 nhưng không được hỗ trợ chi phí học tập như các bạn cùng trường do không phải người trong huyện có đúng không? 3. Căn cứ nào xác định dù thuộc đối tượng 135 nhưng không được hỗ trợ do là người khác huyện? Xin trân trọng cám ơn.
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Thành phố Bắc Kạn
Ngày trả lời
05/02/2024
Nội dung

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) Bắc Kạn, đồng thời được trả lời nội dung câu hỏi trên tại Văn bản số 261/SGDĐT-KHTC ngày 30/01/2024.

Theo đó, vấn đề này, Sở GD&ĐT Bắc Kạn có ý kiến như sau:

- Ngày 27/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP). Nghị định này được triển khai thực hiện bắt đầu từ năm học 2022-2023. Tại Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ về các đối tượng hưởng chi phí học tập, bao gồm:

“1. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

- Trường hợp bạn đọc Hà Sỹ Giới hỏi thuộc đối tượng hưởng chi phí học tập theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đó là: "Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Theo quy định trên, để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, thì trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông (gọi chung là học sinh) phải ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (Trong Nghị định số 81/2021-NĐ-CP không đề cập đến học sinh có hộ khẩu thường trú ở xã thuộc vùng 135).

- Việc xác định các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay đang được thực hiện theo các văn bản sau: quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về việc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Luật Cư trú số 68/2020/QH14 quy định: “Nơi ở hiện tại là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện tại là nơi công dân đang thực tế sinh sống”. Như vậy việc xác định nơi ở của học sinh được căn cứ vào nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà học sinh đó đang thường xuyên sinh sống hoặc nơi học sinh đó đang thực tế sinh sống.

Một trong những hồ sơ làm căn cứ để các cơ sở giáo dục xác định nơi ở hiện tại của học sinh trong việc xét duyệt và lập danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và được sửa đổi tại Điều 5 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, cụ thể là: “Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp cơ quan, tổ chức không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Với các căn cứ như trên, 03 nội dung bạn đọc Hà Sỹ Giới hỏi, Sở GD&ĐT trả lời như sau:

1. Con tôi thuộc đối tượng ở vùng 135 có được hỗ trợ chi phí học tập như các học sinh khác cùng trường không?

- Việc con bạn đọc có được hỗ trợ chi phí học tập hay không sẽ căn cứ vào nơi ở hiện tại của con bạn đọc và được xác định thông qua một trong các căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP nêu trên.

Hàng năm, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh hoặc phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ của học sinh chuẩn bị hồ sơ đề nghị được hỗ trợ chi phí học tập. Các cơ sở giáo dục sẽ căn cứ vào đơn và thông tin về cư trú của con bạn để xét duyệt và lập danh sách trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

+ Nếu nơi ở hiện tại trong thông tin về cư trú của con bạn thuộc thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì con bạn được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021-NĐ-CP.

+ Trong trường hợp nơi ở hiện tại của con bạn không thuộc thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì con bạn không được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021-NĐ-CP.

- Theo thông tin bạn đọc Hà Sỹ Giới cung cấp: Gia đình bạn có hộ khẩu thường trú tại xã Lượng Thượng huyện Na Rì (xã khu vực III) và hiện nay đang tạm trú tại thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn (xã khu vực I) mà không có thông tin chính xác nơi ở hiện tại của con bạn, nên chưa thể khẳng định con bạn có được hỗ trợ chi phí học tập hay không.

+ Nếu con bạn có nơi ở hiện tại là xã Lương Thượng, huyện Na Rì hoặc các thôn/tổ đặc biệt khó khăn thuộc thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT thì được hỗ trợ chi phí học tập nếu có đủ hồ sơ theo quy định của Nghị định số 81/2021-NĐ-CP.

+ Nếu con bạn có nơi ở hiện tại là các thôn/tổ không thuộc các thôn/tổ đặc biệt khó khăn của thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn theo quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT thì không được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Nghị định số 81/2021-NĐ-CP.

2. Con tôi thuộc đối tượng ở vùng 135 nhưng không được hỗ trợ chi phí học tập như các bạn cùng trường do không phải người trong huyện có đúng không?

Như đã trả lời tại câu 1, nếu con bạn có nơi ở hiện tại thuộc thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021-NĐ-CP nếu có đủ hồ sơ theo quy định giống như các học sinh khác học cùng trường.

Thông tin bạn cung cấp không đủ cơ sở để xác định con bạn có nơi ở hiện tại thuộc thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hay không. Do đó, không thể khẳng định việc con bạn không được hỗ trợ chi phí học tập như các bạn cùng trường là đúng hay không.

3. Căn cứ nào xác định dù thuộc đối tượng 135 nhưng không được hỗ trợ do là người khác huyện?”.

Trong các văn bản hiện hành quy định về chính sách đối với học sinh, không có văn bản nào quy định học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập nhưng do là người huyện khác lại không được hưởng chính sách. Theo Nghị định số 81/2021-NĐ-CP, mọi học sinh thôn đặc biệt khó khăn hoặc xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và có đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ được hỗ trợ chi phí học tập.

Trên đây là câu trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn chuyển đến bạn đọc Hà Sỹ Giới biết./. 

Tệp tin