PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH
 

Bà Trần Thị Lộc
Sinh ngày: 12/10/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Sinh ngày: 06/11/1967
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh    
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Hà Thị Mai Anh
Sinh ngày: 11/5/1987
     Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Công chức Phòng Tổng hợp - Quy hoạch,
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Bà Đoàn Thị Hạnh
Sinh ngày: 28/6/1967
Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  
 Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Ông Trịnh Tiến Dũng
Sinh ngày: 25/12/1972
  Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông


BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI HĐND TỈNH
 

Ông Ma Từ Đông Điền
Sinh ngày: 11/8/1964
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh  
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

  Bà Triệu Thị Thu Hà
Sinh ngày: 05/10/1981
  Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Ông Trịnh Tiến Long
Sinh ngày: 03/8/1970
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Ông Chu Văn Thái
Sinh ngày: 07/2/1980
Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND,
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rì


BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH
 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Sinh ngày: 19/7/1967
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

Ông Doanh Thiêm Huy
Sinh ngày: 10/02/1971
Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Bà Hà Thị Liễu
Sinh ngày: 13/6/1973
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh
   Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

Ông Nông Văn Khánh
Sinh ngày: 18/4/1967
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Mới

Bà Lê Thị Hương
Sinh ngày: 13/8/1981
Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL,   
Sở Tư pháp
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới  


BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

Ông Hoàng Văn Vĩnh
Sinh ngày: 15/01/1977
Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Dân tộc
HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rì 

Bà Trần Thị Thu Hương
Sinh ngày: 16/5/1974
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

 

Bà Nguyễn Thị Dung
Sinh ngày: 25/11/1978
Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh,    
Phó Trưởng Phòng Tài chính - Đầu tư,      
Sở Tài chính
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm