PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA IX (NHIỆM KỲ 2016-2021)

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

 

Bà Hà Thị Mai Anh
Sinh ngày: 11/5/1987
Công chức Phòng Tổng hợp - Quy hoạch,
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Ông Hà Sỹ Huân
Sinh ngày: 16/6/1978
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy Ba Bể
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Ông Trung Ngọc Mẫn
Sinh ngày: 20/6/1977
Huyện ủy viên,
Chánh Văn phòng Huyện ủy Ba Bể
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể

Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày: 21/3/1967
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh,
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 1
Huyện Ba Bể 

 

Ông Nguyễn Văn Du
Sinh ngày: 03/3/1960
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

 

Bà Đỗ Thị Minh Hoa
Sinh ngày: 01/11/1976
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

 

Bà Ma Thị Mận
Sinh ngày: 01/8/1987
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 2
Huyện Ba Bể

Ông Trịnh Tiến Dũng
Sinh ngày: 25/12/1972
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

 

Bà Nguyễn Minh Hằng
Sinh ngày: 01/01/1988
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

 

Ông Nguyễn Ngọc Sơn
Sinh ngày: 19/7/1967
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 3
Huyện Bạch Thông

   

Ông Nguyễn Thanh Hà
Sinh ngày: 26/12/1971
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Bạch Thông,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

Ông Nông Thanh Hiếu
Sinh ngày: 18/12/1989
Công chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
huyện Bạch Thông
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

 

Bà Hoàng Thu Trang
Sinh ngày: 25/4/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông

Bà Triệu Thị Thu Hà
Sinh ngày: 05/10/1981
  Phó Chủ nhiệm Ủy ban
  Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

 

Ông Cù Ngọc Cường
Sinh ngày: 31/10/1967
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
thành phố Bắc Kạn

Ông Đinh Quang Tuyên
Sinh ngày: 27/2/1977
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Bà Triệu Thị Thu Hoài
Sinh ngày: 13/8/1981
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 5
Thành phố Bắc Kạn

Ông Lý Thái Hải
Sinh ngày: 20/9/1960
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương
Sinh ngày: 06/11/1967
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Bà Trần Thị Lộc
Sinh ngày: 12/10/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Ông Ma Văn Dũng
Sinh ngày: 16/12/1982
Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn  
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

Ông Nông Quang Nhất
Sinh ngày: 22/9/1972
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
     Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

 

Bà Hà Thị Liễu
Sinh ngày: 13/6/1973
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn

Ông Hoàng Duy Chinh
Sinh ngày: 15/9/1968
Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

 

Ông Nông Văn Khánh
Sinh ngày: 18/4/1967
Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, 
Công an tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

Bà Trần Thị Thu Hương
Sinh ngày: 116/5/1974
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 8
Huyện Chợ Đồn

 

Ông Trần Trung Kiên
Sinh ngày: 22/12/1974
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới

Bà Lê Thị Hương
Sinh ngày: 13/8/1981
Trưởng Phòng Xây dựng và
Kiểm tra văn bản QPPL,
Sở Tư pháp
Đại biểu đơn vị bầu cử số 9
Huyện Chợ Mới

Ông Dương Bằng Giang
Sinh ngày: 01/5/1969
Phó Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

Ông Mai Trung Tuyến
Sinh ngày: 28/8/1981
Huyện ủy viên,
     Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới

   

Ông Nông Văn Nguyên
Sinh ngày: 17/9/1976
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Na Rì 
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rì

Ông Chu Văn Thái
Sinh ngày: 07/2/1980
  Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND,
     Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rì

   

Bà Chung Thị Anh
Sinh ngày: 24/6/1975
Huyện ủy viên,
Trưởng Phòng Nội vụ huyện Na Rì
Đại biểu đơn vị bầu cử số 11
Huyện Na Rì

Ông Hoàng Văn Vĩnh
Sinh ngày: 15/1/1977
Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rì

 

Ông Lý Quang Vịnh
Sinh ngày: 09/5/1963   
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12
Huyện Na Rì

Bà Đoàn Thị Hạnh
Sinh ngày: 28/6/1967
    Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

   

Bà Chu Thị Huyền
Sinh ngày: 01/12/1969
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Ông Doanh Thiêm Huy
Sinh ngày: 10/2/1971
Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

 

Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh    
Đại biểu đơn vị bầu cử số 13
Huyện Ngân Sơn

Ông Ma Từ Đông Điền
Sinh ngày: 11/8/1964
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

 

Ông Dương Văn Tuyến
Sinh ngày: 20/4/1964
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
Bí thư Huyện ủy Pác Nặm
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Ông Trịnh Tiến Long
Sinh ngày: 03/8/1970
  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn 
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

 

Bà Nguyễn Thị Dung
Sinh ngày: 25/11/1978
Phó Trưởng Phòng Tài chính - Đầu tư,
Sở Tài chính
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

Ông Vi Duy Tuyến
Sinh ngày: 20/10/1966
Phó Giám đốc Sở Y tế
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm

   

Bà Hoàng Thị Giang
Sinh ngày: 10/9/1987
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội,
HĐND huyện Pác Nặm
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm