PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 HUYỆN BA BỂ
(Gồm các xã: Hà Hiệu, Chu Hương, Yến Dương, Mỹ Phương, Địa Linh, Bành Trạch, Phúc Lộc và thị trấn Chợ Rã)

       
Ông Cao Minh Hải - Tổ trưởng 
Sinh ngày 02/4/1978
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
    Bà Đỗ Thị Minh Hoa
Sinh ngày 01/11/1976
 Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
     
 
Bà Ma Thị Mận
Sinh ngày 01/8/1987
Phó Bí thư Huyện ủy Pác Nặm
   Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
Sinh ngày 14/10/1979
Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 HUYỆN BA BỂ
(Gồm các xã: Khang Ninh, Nam Mẫu, Quảng Khê, Cao Thượng, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc, Thượng Giáo)

   
Ông Lã Văn Hào
Sinh ngày 13/11/1969
 Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh Bắc Kạn
  Bà Đàm Thị Hảo - Tổ phó 
Sinh ngày 16/6/1982
 Trưởng phòng Tư pháp 
huyện Ba Bể
     
 
Ông Nguyễn Ngọc Sơn 
Sinh ngày 19/7/1967
Tỉnh ủy viên, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
  Bà Triệu Thị Thúy
Sinh ngày 08/8/1971
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 HUYỆN BẠCH THÔNG
(Gồm các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Tân Tú, Vi Hương, Lục Bình và thị trấn Phủ Thông)

Bà Hoàng Thị Hồng
Sinh ngày 10/10/1982
Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành,

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ông Đồng Văn Lưu - Tổ trưởng
Sinh ngày 01/7/1973
Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 HUYỆN BẠCH THÔNG
(Gồm các xã: Quang Thuận, Đôn Phong, Dương Phong, Mỹ Thanh, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Quân Hà)

  
Bà Nguyễn Minh Hằng - Tổ phó 
Sinh ngày 01/01/1988
Trưởng phòng Nội vụ 
huyện Bạch Thông
  Bà Hoàng Thu Trang
Sinh ngày 25/4/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
     
 
Ông Hà Trọng Trung
Sinh ngày 12/9/1970
 Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 THÀNH PHỐ BẮC KẠN
(Gồm các xã: Dương Quang, Nông Thượng, phường Sông Cầu và phường Nguyễn Thị Minh Khai)

  
Ông Lường Văn Công
Sinh ngày 29/11/1977
Phó Chánh Văn phòng
HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
  Bà Lèng Hoàng Diệu - Tổ phó
Sinh ngày 15/01/1975
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm
  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 THÀNH PHỐ BẮC KẠN
(Gồm các phường: Huyền Tụng, Xuất Hóa, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên)

  
Ông Cù Ngọc Cường - Tổ trưởng
Sinh ngày 31/10/1967
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn
  Ông Trịnh Tiến Dũng
Sinh ngày 25/12/1972
  Trưởng ban chuyên trách
Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh
 
Ông Hà Minh Tú
Sinh ngày 11/02/1982
  Chánh Thanh tra thành phố Bắc Kạn

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 HUYỆN CHỢ ĐỒN
(Gồm các xã: Bằng Phúc, Phương Viên, Đồng Thắng, Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong, Bình Trung, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Bằng Lãng và kho K380)     

  
Bà Hà Thị Mai Anh
Sinh ngày 11/5/1987
Phó Trưởng phòng Tổng hợp,
Văn phòng UBND tỉnh 
  Bà Nông Thị Ngọc Hân
Sinh ngày 06/6/1982
  Ủy viên Thường trực Ủy ban 
MTTQVN huyện Chợ Đồn
 
     
 
Bà Ma Thị Na - Tổ trưởng
Sinh ngày 28/5/1970
  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,  
Chủ tịch HĐND huyện Chợ Đồn
  Ông Nông Quang Nhất
Sinh ngày 22/9/1972
  Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh

           

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 HUYỆN CHỢ ĐỒN
(Gồm các xã: Ngọc Phái, Nam Cường, Bản Thi, Xuân Lạc, Tân Lập, Yên Thượng, Yên Thịnh, Quảng Bạch, Đồng Lạc và thị trấn Bằng Lũng)

 
Ông Nguyễn Đức Hiệp - Tổ phó 
Sinh ngày 27/01/1976
Trưởng phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn
   Bà Hà Thị Khánh
Sinh ngày 02/9/1979
  Chủ tịch Hội LHPN
huyện Chợ Đồn 
     
 
Bà Hà Thị Liễu
Sinh ngày 13/6/1973
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch
 Hội LHPN tỉnh
  Ông Triệu Quang Phong
Sinh ngày 11/8/1976
 Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,
Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 HUYỆN CHỢ MỚI
(Gồm các xã: Nông Hạ, Thanh Thịnh, Tân Sơn, Cao Kỳ, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, Hòa Mục)

  
Ông Hoàng Minh Hải
Sinh ngày 18/7/1982
Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
 
  Bà Lê Thị Hương
Sinh ngày 13/8/1981
  Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Pháp chế HĐND tỉnh
 
 
Ông Hoàng Nguyễn Việt - Tổ trưởng
Sinh ngày 16/12/1972
  Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 HUYỆN CHỢ MỚI
(Gồm các xã: Yên Hân, Yên Cư, Bình Văn, Như Cố, Quảng Chu và thị trấn Đồng Tâm)

  
Ông Hoàng Xuân Sơn - Tổ phó 
Sinh ngày 20/01/1972
Giám đốc Trung tâm Y tế
huyện Chợ Mới
  Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày 21/3/1967
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh
 
Bà Nguyễn Hồng Ngọc
Sinh ngày 16/7/1991
Phó Bí thư Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh huyện Chợ Mới

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 HUYỆN NA RÌ
(Gồm các xã: Văn Minh, Kim Lư, Văn Vũ, Sơn Thành, Văn Lang, Cường Lợi, Lương Thượng, Kim Hỷ và thị trấn Yến Lạc)

 
Bà Hoàng Thị Hương
Sinh ngày 23/6/1984
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
huyện Na Rì
   Ông Lường Thanh Luyện
Sinh ngày 01/02/1982
 Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin 
huyện Na Rì
     
 
Ông Nông Văn Nguyên - Tổ trưởng  
Sinh ngày 17/9/1976
Bí thư Huyện ủy
  Bà Âu Thị Hồng Thắm
Sinh ngày 14/4/1972
Phó Hiệu trưởng
Trường Chính trị tỉnh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 HUYỆN NA RÌ
(Gồm các xã: Liêm Thủy, Đổng Xá, Xuân Dương, Dương Sơn, Côn Minh, Quang Phong, Trần Phú, Cư Lễ)

  
Bà Lô Thị Oanh - Tổ phó
Sinh ngày 01/9/1974
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
huyện Na Rì
  Ông Lường Đức Thắng
Sinh ngày 25/3/1976
 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy 
 Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
 
Ông Hoàng Văn Vĩnh
Sinh ngày 15/01/1977
  Trưởng ban chuyên trách
Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 HUYỆN NGÂN SƠN
(Gồm các xã: Thượng Quan, Thuần Mang, Hiệp Lực, Trung Hòa, Cốc Đán, Thượng Ân, Bằng Vân, Đức Vân, Vân Tùng và thị trấn Nà Phặc)

  
Ông Phan Văn Chín - Tổ trưởng
Sinh ngày 09/10/1977
Ủy viên BTV Huyện ủy,
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ngân Sơn
  Ông Doanh Thiêm Huy 
Sinh ngày 10/02/1971
Phó Chánh Văn phòng 
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
 
     
 
Bà Hoàng Thị Lan - Tổ phó
Sinh ngày 05/6/1977
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
  Ông Đinh Quang Tuyên
Sinh ngày 27/02/1977
 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh
 
Bà Trần Thị Thu Hương
Sinh ngày 16/5/1974
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, 
 Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 HUYỆN PÁC NẶM
(Gồm các xã: Nghiên Loan, An Thắng, Xuân La, Bộc Bố, Giáo Hiệu, Công Bằng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn) 

  
Bà Trần Thị Lộc
Sinh ngày 12/10/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
  Ông Hoàng Văn Thắm - Tổ phó
Sinh ngày 10/10/1976
 Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Pác Nặm
     
 
Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày 20/11/1974
 Trưởng ban chuyên trách
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
  Ông Dương Văn Tuyến - Tổ trưởng
Sinh ngày 20/4/1964
Tỉnh ủy viên,
Bí thư Huyện ủy Pác Nặm
 
Bà Nguyễn Thị Hòa
Sinh ngày 15/02/1978
Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế,
Văn phòng UBND tỉnh