PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
121
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
23

 PublishingPortal - View_HoiDap

GỬI CÂU HỎI
Mã kiểm tra
CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP

Câu hỏiNgười hỏiNgày hỏiNgày trả lời
Bản thân em là sinh viên được tỉnh cử đi học trường đại học Luật Hà Nội,chuyên ngành Luật năm 2012 và đã tốt nghiệp năm 2017( đúng thời hạn) và chưa được bố trí việc làm, trong khi đó bọn em được ký cam kết sau khi ra trường sẽ bố trí việc làm. Cho e hỏi là sinh viên cử tuyển như bọn e bây giờ ra trường còn được bố trí công việc nữa k ạ, với lại trong tuyển dụng bọn em có được ưu tiên gì không. Trước em có hỏi sở một lần, nhưng được trả lời là : hiện nay các vị trí ở trong tỉnh không thiếu nên bọn e k được bố trí, nhưng em thấy mấy năm gần đây vẫn tổ chức thi tuyển công chức cấp xã, huyện mà bọn em không được ưu tiên gì ạ. Em xin trân thành cảm ơn!!!!!!!! Lường Thị Dương 03/09/2020 06/10/2020
Tìm số liệu HOÀNG ĐÌNH TƯƠNG 11/09/2019 18/09/2019
Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2013 TRIỆU THỊ PHƯỢNG CHUYÊN 17/08/2019 24/08/2019
Chuyển xếp ngạch lương NÔNG TRUNG DŨNG 10/07/2019 17/07/2019
Vấn đề việc làm đối với sinh viên hệ cử tuyển HÀ THỊ LONG 13/02/2019 20/02/2019
Mrhuyen89@chứng chỉ tin học MA VĂN HUYẾN 30/10/2018 06/11/2018
cấp lại giấy chứng tử bị mất NGUYỄN HỮU THẢO 09/10/2018 16/10/2018
Giải quyết giả bằng cho bác sĩ đào tạo theo địa chỉ NÔNG THỊ XUÂN 24/08/2018 30/12/2019
hỏi đáp MA DOÃN THÁI 21/08/2018 28/08/2018
Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn LÝ THỊ MƠ 21/06/2018 28/06/2018
Bố trí việc làm đào tạo nhân lực của Tỉnh TRIỆU NGỌC ÁNH 07/11/2017 14/11/2017
Bố trí việc làm cử tuyển HOÀNG THỊ NGUYỆT 12/07/2017 19/07/2017
Hoc cu tuyen ra khong co viec lam CUT BA BANH 23/06/2017 02/08/2017
họi về chế độ cử tuyển HOÀNG NGỌC BÁCH 24/05/2017 02/08/2017
Tuyển dụng công chức xây dựng, giao thông LƯỜNG TRUNG LÂM 17/04/2017 24/04/2017
Cử tuyển TRIỆU THỊ HỒNG 15/04/2017 26/05/2017
Tuyển dụng công chức MA VĂN HUYẾN 27/02/2017 06/03/2017
hỏi về thi công chức LỘC THỊ HÀ 03/01/2017 10/01/2017
Tuyển dụng công chức LÝ VĂN DE 14/12/2016 16/02/2017
Cách quy đổi thang điểm trong tuyển dụng công chức cấp xã. NGUYỄN ANH TUẤN 07/03/2016 14/03/2016
12